2.000 gemeentelijke reglementen online

Namen was in 2001 de eerste Belgische gemeente die al haar gemeentelijke reglementen online zette. Zo krijgen burgers, ondernemingen, verenigingen en institutionele spelers rechtstreeks toegang tot hun rechten en plichten tegenover de gemeente. Sindsdien bevestigde Namen niet alleen dat streven naar transparantie, maar diepte de hoofdstad van Wallonië het ook nog verder uit.

Toen de stad in 2015 besliste om haar website te moderniseren, zette de stadsbestuurder meteen ook een geüpdatete versie van de reglementen online. Het nieuwe systeem maakt het mogelijk om de teksten veel eenvoudiger, rechtstreeks en sneller te publiceren. Voor de gebruiker worden opzoekmethode en toegang tot de documenten geactualiseerd in overeenstemming met de meest recente normen.

Het project lijkt van een bescheiden omvang, maar is symbolisch voor de wil van de stad om gebruikers in alle transparantie een maximum aan relevante informatie te geven. Impliciet leidt dat tot ‘empowerment’ van de burger: door de grotere autonomie tegenover de gemeentelijke diensten, wordt die meer verantwoordelijk voor zijn eigen informatie.