3D-printen in de dagelijkse orthopedische praktijk

In het Efforth-project (EFFiciëntie en EFFectiviteit in de ORTHopedie) van Mobilab@Thomas More staan prothesen en orthesen centraal. Een prothese is een hulpmiddel dat een verloren lidmaat vervangt. Een orthese ondersteunt een lidmaat, wanneer een deel van het bewegingsstelsel niet goed meer functioneert.

Mobilab onderzoekt in dit project hoe 3D-printtechnieken gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk van de orthopedische bedrijven. Het onderzocht 4 cases: enkel-voetorthesen, steunzolen, polsorthesen en prothesekokers. Orthopedische producten printen in 3D gaat aanzienlijk sneller dan de klassieke productie met veel manuele tussenkomsten. De ontwerpen zijn bovendien moeiteloos reproduceerbaar.

Efforth draagt bij aan een meer duurzame samenleving door de gezondheidsrisico’s van werknemers te verkleinen en productieafval te beperken. Maar vooral de patiënt plukt de vruchten van de innovatieve producten: hij beschikt sneller over mooiere producten van een betere kwaliteit.