Door toonaangevende investeringen te ondersteunen, versnellen Belfius en Europa de realisatie van het Smart-concept in België

Dirk Gyselinck
Head of Public & Corporate banking en lid van het directiecomité van Belfius

5 alternatieve manieren om het onderwijs van morgen te financieren

De bouw van een moderne universiteitscampus of de inrichting van een digicorner in een kleuterklas, voor elke nood vinden onderwijsinstellingen steeds vaker de weg naar alternatieve financieringsvormen. Een overzicht.
1. Obligatie-uitgifte:
win-win voor zowel uitgever als belegger

Wat: een langetermijnschuldbewijs uitgegeven door een onderwijsinstelling, waarin externe investeerders kunnen beleggen. De belegger ontvangt hiervoor een rentevergoeding.

Voordelen overheid: financiering op maat, spreiding van schuldfinanciering, publiciteit en visibiliteit.

Voordelen private investeerders: interessante rentevoeten en looptijden.

Toepassingen: o.a. uitgifte VUB en Université de Mons voor vastgoedprojecten.

Obligatie-uitgiftes zijn aan een revival toe. Belfius heeft in de loop der jaren flink wat expertise opgebouwd rond financieringen op de kapitaalmarkt en kan een beroep doen op haar uitgebreide netwerk van investeerders. Dat blijkt een succesformule
Dirk Gyselinck, Head of Public & Corporate banking en lid van het directiecomité van Belfius
2. Vendor Leasing:
leverancier en financier in één

Wat: huurcontract op lange termijn tussen leverancier en onderwijsinstelling, dat door Belfius overgenomen wordt.

Voordelen overheid: gespreide betalingen, slechts één tegenpartij (de leverancier).

Voordelen privépartner: zekerheid over financiering en betaling.

Toepassingen: o.a. (digitale) schoolborden, refter of ICT.

Deze geïntegreerde formule van leverancier-en-financier-in-één wordt vaak gebruikt bij gespecialiseerde materiaalaankopen
Dirk Gyselinck, Head of Public & Corporate banking en lid van het directiecomité van Belfius
3. Publiek-private samenwerking:
minder risico’s, meer efficiëntie

Wat: een samenwerkingsverband waarin de publieke en private sector samen een project realiseren en waarbij de publieke en private partner een gemeenschappelijk doel hebben: een financiële, maatschappelijke en operationele meerwaarde realiseren.

Voordelen overheid: overdracht van taken en risico’s naar de private partners, vastgesteld budget en timing.

Voordelen privépartners: langetermijncontract, financiële stimuli bij betere of snellere uitvoering van het project, hoge efficiëntie dankzij sterke competitie tussen privépartners.

Toepassingen: o.a. bouw van moderne scholen en sportinfrastructuur.

Belfius beschikt over de nodige expertise om onderwijsinstellingen te begeleiden bij het realiseren van nieuwe schoolinfrastructuur. Dankzij een vooraf bepaalde taak- en risicoverdeling met de private partner kan de school zich concentreren op haar kerntaken en is ze verzekerd van de bouw van nieuwe klaslokalen
Gery Milants, directeur Specialised Finance bij Belfius
4. EIB-samenwerking:
goedkope leningen voor slimme projecten

Wat: gemeenschappelijke financieringsprogramma’s van EIB en Belfius. De samenwerking kreeg een Smart-elan dankzij het programma ‘Smart Cities & Sustainable Development’, dat 400 miljoen euro ter beschikking stelt om openbare besturen te ondersteunen bij slimme en duurzame projecten.

Voordelen overheid: kredieten met lagere intrestvoeten maken slimme investeringen sneller rendabel.

Toepassingen: o.a. de bouw van een bijna-energieneutraal internaat of schoolgebouw met een fotovoltaïsche installatie om zelf energie op te wekken en daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie in de lokalen om energie te besparen.

Door toonaangevende investeringen te ondersteunen versnellen Belfius en Europa de realisatie van het Smart-concept in België
Dirk Gyselinck, Head of Public & Corporate banking en lid van het directiecomité van Belfius
5. Crowdfunding:
iedereen draagt zijn steentje bij

Wat: financiering van een project door rechtstreeks funding op te halen bij een groot publiek.

Voordelen overheid: spreiding financiering, eenvoudige procedure, publiciteit.

Voordelen privésector: toetssteen of oplossing die aansluit bij consumenten, publiciteit.

Toepassingen: o.a. een digicorner in de kleuterklas of een project op de universiteit waarbij studenten zich dankzij crowdfunding als echte ondernemers in een start-up voelen.

Crowdfunding is populair bij kleine projecten, waar er een grote betrokkenheid heerst van de stakeholders zoals ouders, medestudenten of leerkrachten
Gery Milants, directeur Specialised Finance bij Belfius