Smart Award Nominee

50 maatregelen om een Smart Village te worden

De Waals-Brabantse gemeente Terhulpen legt al jaren de nadruk op slimme projecten. Het bestuur stelde de 7.320 inwoners onlangs 50 voorstellen voor die de leefomgeving van de burgers moeten verbeteren.

Eind januari stelden 5 werkgroepen rond duurzame ontwikkeling, mobiliteit, administratie, burgerlijke verantwoordelijkheid en handel hun plannen voor de slimme stad Terhulpen voor. Uit elk van die thema’s worden 10 maatregelen gekozen. De werkgroepen delen die op in 3 categorieën: voorstellen die zonder meer worden opgenomen, voorstellen die moeten worden herwerkt en voorstellen die geweigerd worden omdat ze niet beantwoorden aan de criteria van duurzame ontwikkeling of de verbetering van de leefomgeving van de inwoners van Terhulpen.

Het woord is aan de burgers

Terhulpen werkt al vele jaren aan coherente en overkoepelende projecten. “Vorig jaar ontving de gemeente een Smart City Award voor haar ‘Better Street’ applicatie”, zegt burgemeester Christophe Dister. “Met die app kunnen mensen problemen signaleren, zoals gaten in het wegdek, sluikstorten en defect stadsmeubilair. De informatie belandt meteen bij de juiste dienst die het probleem vervolgens aanpakt.” Christophe Dister is de drijvende kracht achter het project La Hulpe Smart Village 2025. “Het gemeentecollege heeft mij unaniem gevolgd en gesteund. Iedereen heeft ingezien dat de administratie er moet zijn voor de burger.”

Het burgerplatform wijzigt de manier waarop wij onze gemeente besturen
Christophe Dister, burgemeester van Terhulpen

De opstart van een burgerplatform is een van de projecten van La Hulpe Smart Village 2025: “Door dat modelproject gaan we onze gemeente op een andere manier besturen. Vandaag bestaat zo’n platform nog maar in twee andere Europese steden, een in Portugal en een in Oostenrijk. Alle spelers van een gemeente kunnen deelnemen aan het deugdelijk bestuur. De bevolking draagt voorstellen voor, waarover gestemd kan worden. Dat omvangrijk project leidt tot een veel grotere cohesie rond gevoelige projecten.”

Participatieve aanpak

Terhulpen wil een buurtgemeente zijn die beetje bij beetje successen verzamelt. “Het beleid moet veranderen, niet alleen de burgers”, benadrukt Christophe Dister. “Wij willen dat de inwoners van Terhulpen zich betrokken voelen bij het Smart Village project. Al onze burgers, ook de meest kwetsbare of achtergestelde groepen.”

De stad Terhulpen zet in het kader van een ‘betere samenleving’ ook een generatieoverschrijdend project op poten. “Voor bejaarden gaat alles steeds sneller. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk om bij te blijven. Wij willen ouderen helpen met internet. Daarvoor doen wij een beroep op jongeren die hen de basisbeginselen uitleggen.”

Burgerplatform, generatieoverschrijdend project… Dankzij alle tools en een participatieve aanpak kan de stad Terhulpen niet anders dan evolueren naar een intelligente en duurzame gemeente. En haalt Terhulpen zonder enige twijfel zijn doelstelling om een Smart Village 2025 te worden.