Afval verandert in grondstoffen en energie

De intercommunale Imog recupereert het afval van 230.000 inwoners uit 11 gemeentes in Zuid-West-Vlaanderen. Twee derde van het ingezamelde afval, zo’n 75 miljoen kilogram per jaar, wordt opnieuw ingezet als secundaire grondstof. Daarnaast wordt afval ook omgezet in energie. Via onder meer de elektriciteitsproductie uit de verbrandingsinstallatie en de gerecupereerde biomassa uit behandeld houtafval produceert Imog jaarlijks 75 miljoen kWh elektriciteit.

Ook mobiliteit zit mee geïntegreerd in die milieuvriendelijke strategie: dat gaat dan over afvalinzameling met vrachtwagens die rijden op aardgas (CNG), of over de distributie van energie via warmtenetten. Zo wordt in Harelbeke binnenkort een nieuw woonpark van 884 woningen verwarmd met de restwarmte van de verbrandingsoven.

Bovendien zijn burgers bewuster bezig met het sorteren van hun afval, omdat ze van dichtbij – onder meer in de vorm van de geproduceerde energie – de positieve resultaten zien.