Smart Award Nominee

Afvalverwerkers leveren groene energie in Antwerpse Waaslandhaven

Het warmtenetwerk ECLUSE levert stoom en warmte aan de Waaslandhaven van Antwerpen. Gevolg? Een jaarlijkse uitstootvermindering van maar liefst 100.000 ton aan CO2. Dat is net zoveel als de CO2-besparing van 50 windturbines.

ECLUSE is een gezamenlijk project van afvalverwerkers SLECO en Indaver, netbeheerder Infrax, de Maatschappij Linkerscheldeoever, de financieringspartner Fineg, nutsbedrijf Water-Link en de bedrijven in de Waaslandhaven. “Bij SLECO en Indaver wordt zo’n miljoen ton afvalstoffen per jaar verwerkt”, vertelt Silvia Colazzo, communicatiemanager van ECLUSE.

“Die verwerking genereert stoom. Vandaag wordt die omgezet in elektriciteit. Maar in dat proces gaat 75 procent van de energie verloren. Daarom hebben we gezocht naar een duurzamer alternatief. En die vonden we dankzij nabijgelegen bedrijven die de stoom en de warmte goed kunnen gebruiken.”

Industrieel netwerk

Vanaf begin 2018 zal het stoom- en warmtenetwerk van ECLUSE volledig operationeel zijn. “Een buizennetwerk van 5 kilometer zal de stoom die vrijkomt bij afvalverbranding afvoeren naar de afnemende bedrijven. Die hebben daardoor hun eigen gasboilers niet meer nodig”, aldus Silvia Colazzo. “Dat zorgt voor een dubbel voordeel: bedrijven zijn niet meer afhankelijk van de volatiele gasprijzen en het aandeel groene warmte in Vlaanderen gaat er in één klap met 5 tot 10 procent op vooruit. Dat komt neer op 100.000 ton CO2 minder uitstoot.”

ECLUSE is een win-win: bedrijven kopen hun energie efficiënter aan, en het aandeel groene warmte gaat er fors op vooruit
Silvia Colazzo, communicatiemanager ECLUSE

“De gebruikte technologie is niet spectaculair, maar wel innovatief”, weet Silvia Colazzo. “Het is een netwerk van 5 kilometer, dat stoom onder druk van 40 bar en een temperatuur van 400 graden Celsius transporteert. Om dat te realiseren, maken we gebruik van dubbelwandige stalen buizen, met daartussen isolatiemateriaal.”

ECLUSE gaat in zee met Infrax om de stoomleidingen te leggen. “Het project is omvangrijk en vroeg heel wat voorbereiding”, vertelt Silvia Colazzo. “Maar we zijn het verplicht aan de samenleving. Als we de materiaal- en energiekringlopen kunnen sluiten, worden we er allemaal beter van.”

Op de groei gebouwd

Kostprijs van het project? 31 miljoen euro. “Zonder steun van de Vlaamse overheid was dit project niet mogelijk geweest”, aldus Silvia Colazzo. “Bovendien moesten we voor de start minstens 5 bedrijven overtuigen om voor minstens 10 jaar stoom af te nemen van het netwerk. Voor de vele internationale bedrijven in onze haven is het niet vanzelfsprekend om zich voor zo’n lange periode te engageren. Maar toch is het ons gelukt om 5 bedrijven te vinden die stoom afnemen, en 1 bedrijf dat warmte afneemt.”

Toch is de capaciteit van het netwerk twee keer zo groot als het gecontracteerde volume. “Wij zien twee mogelijkheden”, vertelt Silvia Colazzo. “Ofwel komen er nieuwe bedrijven in de Waaslandhaven, die dankzij het ECLUSE-netwerk een stuk interessanter is geworden. Ofwel richten we onze pijlen op de rechteroever van de Schelde. Beide scenario’s zijn perfect realiseerbaar, en de toekomst zal uitwijzen welke we uitvoeren.”