Smart Award Nominee

App biedt psychiatrische patiënten meer zelfinzicht

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel ontwikkelde samen met private partners, maar vooral ook met patiënten POLCA, een mobiele app die mensen met een bipolaire stoornis helpt om hun stemming te monitoren.

POLCA staat voor ‘Patient Oriented Life Chart Application’. Een Life Chart is een van de tools die patiënten met een bipolaire stoornis helpt om hun toestand te monitoren. Patiënten duiden op de kaart aan hoe ze zich voelen. Zo ontstaat er na verloop van tijd een grafiek die hen inzicht geeft in hun stemmingsverloop. Dat inzicht is belangrijk, onder meer om te weten wanneer het risico op een manische of een depressieve periode groter is.

“In 2015 werkten we als academische afdeling nog altijd met pen en papier. Samen met assistent-psychiater Arthur Dauwe vroeg ik mij af of we dit niet op een modernere manier konden aanpakken”, vertelt psycholoog Jonne Oldenburg.

Patiënten met een bipolaire stoornis worden dankzij POLCA mede-eigenaar van hun gezondheid
Jonne Oldenburg, psycholoog-onderzoeker

Het team koos voor een innovatief traject, waarbij de zorgsector en de creatieve industrie als gelijke partners samenwerkten. Hilde Van Dyck (Monkeyshot) en Anneleen Vanhoudt (Peel) stonden in voor het innovatieve ontwerp van de app. Maar ook de patiënten waren erg nauw betrokken bij het project. De deelnemers werden gerekruteerd in samenwerking met de patiëntenvereniging Ups&Downs. Zij brachten de onmisbare ervaringsdeskundigheid in het project.

“Dit was nog nooit zo gebeurd. Nochtans is het erg belangrijk om patiënten de beste gebruikservaring te kunnen bieden”, zegt Jonne Oldenburg. “Deze manier van werken leverde ons heel wat vernieuwende inzichten op en leidde tot een app op maat van de behoeften van de patiënten.”

Waar de oorspronkelijke Life Chart stemming als input heeft, vraagt POLCA naar het gedrag van de patiënt. Dat is veel concreter en geeft de patiënt meteen inzicht in zijn gedrag en zijn stoornis.

Maatschappelijke besparing

De app zal niet alleen bijdragen aan het welzijn van de patiënt, hij zal ook besparen in de gezondheidzorg. Dankzij POLCA kunnen interventies sneller gebeuren, wat leidt tot minder terugval en minder opnames. De patiënt en zijn omgeving plukken daar als eersten de vruchten van, maar ook de maatschappij profiteert mee. De uitgespaarde middelen kunnen opnieuw geïnvesteerd worden in preventie, sensibilisering, ambulante zorg…

De app biedt potentieel ook voordelen voor de zorgverleners. Voor hen is POLCA een directe lijn met de patiënt en zijn gemoedstoestand. Zo beschikken zij over waardevolle feedback die zowel het contact met de patiënt als de behandeling ondersteunt.

Jonne Oldenburg: “Wat mij persoonlijk het meest verraste, is de impact van de app op onze kijk op psychische hulpverlening. Waar we vroeger vooral onderzochten hoe we een patiënt konden helpen vanuit onze expertise, heeft hij nu van meet af aan inspraak in de organisatie van de zorg. Patiënten met een bipolaire stoornis worden dankzij POLCA mede-eigenaar van hun gezondheid.”