Voor ons is BEEP een uitgelezen kans om nog meer te investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energie

Raoul Nihart
CEO van EDF Luminus Solutions

Belfius en EIB maken energie-efficiënte investeringen aantrekkelijk

Een gebouw energie-efficiënt maken kost vaak handenvol geld. Het Belfius Energy Efficiency Package (BEEP) garandeert lokale overheden en bedrijven een lagere energiefactuur, zonder dat ze zelf hoeven te investeren.

Een oud schoolgebouw voorzien van zonnepanelen, nieuwe isolatie en een warmtekrachtkoppeling is een aantrekkelijk maar duur project. “Het project via BEEP financieren, herleidt die kost tot praktisch nul”, zegt Joost Declerck, promotor energie-efficiëntie bij Belfius.

Het Belfius Energy Efficiency Package is uitgewerkt door Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) als stimulans voor investeringen in energie-efficiënte projecten. Dankzij de samenwerking met de EIB kan Belfius die projecten aan aantrekkelijke tarieven financieren.

BEEP is een win-win voor alle partijen. Organisaties en overheden zien hun energiefactuur fors dalen, en moeten zelf niet investeren
Joost Declerck, promotor energie-efficiëntie bij Belfius

“Klanten kunnen ons hier rechtstreeks voor contacteren, of zich richten tot een Energy Service Company (ESCO). Die neemt de investering en de financiering op zich”, legt Joost Declerck uit. “De ESCO zal ook een energieprestatiecontact (EPC) afsluiten met de klant. Daarin staat hoeveel energie de klant de komende 10 tot 15 jaar zal besparen.”

Het BEEP-scenario is een win-win voor alle partijen. Organisaties en overheden zien hun energiefactuur fors dalen, en moeten zelf niet investeren. Met wat ze besparen, betalen ze de diensten van de ESCO. Voordat een organisatie met een ESCO in zee gaat, kan ze bij Belfius terecht voor advies op maat.

“We raden vaak een energie-audit aan. Dat is de beste manier om te weten te komen welke ingrepen het best renderen. Om de drempel te verlagen, betalen we die energie-audit gedeeltelijk terug, op voorwaarde dat de geplande investering via Belfius gebeurt”, legt Joost Declerck uit.

Schoolgebouwen zijn topprioriteit

Dat er in ons land veel gebouwen zo’n audit kunnen gebruiken, blijkt uit de studie ‘Energie-Efficiëntie’ van Belfius. 74% van de schoolgebouwen in Wallonië dateert van voor 1945. In Vlaanderen is 40% van het overheidspatrimonium gebouwd of gerenoveerd tussen 1930 en 1975. “De energie-efficiëntie van die gebouwen verbeteren, is een topprioriteit”, zegt Joost Declerck.

Dat onze scholen via Belfius een beroep kunnen doen op derdepartijfinanciering is een groot pluspunt
Evelien Cruyplandt, energiecoach Sint-Niklaas

Evelien Cruyplandt, energiecoach voor 54 scholen in Sint-Niklaas, is het daarmee eens. “We hebben met Belfius in kaart gebracht welke ingrepen we kunnen doen om energie te besparen. Een aantal van onze scholen zit ondertussen in een voortraject. Als duidelijk is welke energiebesparende maatregelen voor ons interessant zijn, zullen we de voorstellen van verschillende ESCO’s vergelijken. Dat onze scholen via Belfius een beroep kunnen doen op derdepartijfinanciering is een groot pluspunt.”

Smart Belgium op zijn best, noemt Joost Declerck het. “BEEP past perfect binnen onze ‘smart’ strategie. De bank brengt partners samen rond innovatieve en duurzame oplossingen. We zorgen voor de nodige ondersteuning en financiering zodat de ESCO’s hun klanten een totaaloplossing kunnen bieden.”

Sociale huisvestingsmaatschappij bespaart 266.000 euro per jaar

EDF Luminus Solutions is een van die ESCO’s. Het energiebedrijf sloot recent een energieprestatiecontract af met de publieke sociale huisvestingsmaatschappij de Anderlechtse Haard.

“Dit is een erg groot project. We gaan 2.416 appartementen verdeeld over 40 gebouwen energie-efficiënter maken. We investeren daarvoor in 31 verwarmingsketels, 7 nieuwe warmtekrachtkoppelingen (WKK) en 168 zonnepanelen. We staan ook in voor het preventieve onderhoud en eventuele herstellingen”, zegt Raoul Nihart, CEO van EDF Luminus Solutions.

Dankzij de WKK’s zullen de gemeenschappelijke delen van de 40 gebouwen 52% minder elektriciteit verbruiken. “We engageren ons ook om het verbruik aan primaire energie (de energie nodig aan de bron om het uiteindelijk energiegebruik te dekken) te laten dalen met 500.000 kWh. Op jaarbasis zal de huisvestingsmaatschappij daardoor 266.000 euro besparen op haar energiefactuur”, legt Rahoul Nihart uit.

Het project in Anderlecht is het eerste dat energiebesparende maatregelen in verschillende gebouwen bundelt in één EPC. Het gebruik van verschillende technologieën maakt het erg technisch en innovatief. “Belfius heeft het hele project snel kunnen analyseren en er de noodzaak van aangetoond. Dankzij onze samenwerking kunnen we lenen aan een voordelig tarief bij de EIB. Voor ons is dit een uitgelezen kans om nog meer te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie”, besluit Raoul Nihart.

Meer info over Belfius Energy Efficiency Package (BEEP)?