Digitale toepassingen zoals gezondheidsapps willen patiënten mee aan het stuur plaatsen van hun gezondheid

Geert Gielens
chief economist Belfius

Belfius schept een biotoop die vraag en aanbod in de zorg samenbrengt

Minder geld voor meer noden: door de vergrijzing en strakke budgetten bevindt de zorgsector zich in een spreidstand. Slim investeren is een must. Belfius neemt een sleutelrol op.

De financiële gezondheid van de Belgische ziekenhuizen is niet slecht, maar hun winstcapaciteit is vrij zwak, zo staat in de recente MAHA-studie (Model for Automatic Hospital Analyses) van Belfius. Dat maakt de sector kwetsbaar, want de infrastructuur is oud en de subsidies zijn onzeker. De vergrijzing zet bovendien extra druk.

Wat betekent dat voor de zorg? “Duurzame zorg is efficiënt, allround en betaalbaar”, stelt Geert Gielens, Chief Economist van Belfius. “Vandaag kan de patiënt in elk ziekenhuis terecht voor een uitgebreid pakket aan zorg, van een gebroken been tot een ingewikkelde hartoperatie. Het is efficiënter om een netwerk te creëren van goed bereikbare eerstelijnshulp en gespecialiseerde centra. Naast acute hulpverlening is er nood aan dagverzorgingscentra, waar (oudere) patiënten terechtkunnen voor verzorging.”

Gezondheidsapps

Betaalbare zorg kan niet zonder preventie, thuiszorg en geneeskunde op afstand. Maar dan moeten patiënten wel van nabij opgevolgd worden, bijvoorbeeld via slimme armbanden en digitale stappentellers. Zorg op afstand impliceert ook een efficiënte en veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen, zorgverleners en patiënten. Apps en mobiele toestellen zullen daar een grote rol in spelen. De overheid heeft alvast een budget van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor proefprojecten. “Veelbelovend”, vindt Geert Gielens, “want digitale toepassingen zoals gezondheidsapps plaatsen de patiënt mee aan het stuur van zijn gezondheid.”

Karmen Wijnant, hoofd klantenexpertise Public & Corporate Banking bij Belfius, benadrukt daarin de sleutelrol van Belfius: “De bank volgt de evoluties in de zorgsector en wil deze mee faciliteren door een biotoop te scheppen die vraag en aanbod samenbrengt. En ze financiert uiteraard, via klassieke leningen, maar ook via alternatieve financiering zoals obligatie-uitgiftes of specifieke leasingformules.”

Eén factuur voor alles

De vergrijzing plaatst overigens niet alleen de zorgsector voor grote uitdagingen. Door de stijgende zorgvraag krijgen ook de lokale overheidsfinanciën het hard te verduren. Naast de pensioenlast wegen investeringen in thuisdiensten en huisvestingsformules voor senioren op hun begroting. Tegelijk krimpen de lokale belastinginkomsten door het stijgend aantal gepensioneerden.

De overheid bekijkt momenteel de piste van een ‘bundled payment’, waardoor het ziekenhuis, het rusthuis of de thuisverpleging niet langer afzonderlijk betaald worden. De financiering van de diverse zorgverleners wordt gebundeld tot één geheel. Binnen dat netwerk worden de middelen verdeeld onder de instellingen die de patiënt geholpen hebben.

“Ook Belfius staat in polepositie om zowel overheden, op elk niveau, als particulieren met raad en daad bij te staan”, verzekert Karmen Wijnant. “Daarom innoveren we vandaag volop ons aanbod rond zowel pensioen- als successieplanning. Maar ook gezondheidspreventie en familiehulp staan op onze to-dolijst. Allemaal samen zorgt dat voor een unieke 360 gradenaanpak waarmee Belfius de toekomst van iedereen wil beschermen.”