Elke gemeente – klein of groot – heeft troeven om een Smart City te worden

Nathalie Crutzen
directrice Smart City Institute

Belgische gemeenten voelen zich sterk aangesproken door het Smart City-concept

Hoe kijken Belgische gemeenten naar 'de Smart City’? Een kwantitatieve studie van het Smart City Institute bij 119 lokale overheden brengt de antwoorden in kaart. “De eerste balans is positief, maar er is wel nood aan een overkoepelende visie”, zegt Nathalie Crutzen, directrice van het Smart City Institute.

“We hebben 589 gemeenten gevraagd om deel te nemen aan ons onderzoek. 119 van hen hebben dat ook gedaan. Dat is 19%. Voor een eerste peiling is dat een mooi resultaat”, vindt Nathalie Crutzen.

Enkele opvallende bevindingen? “Belgische gemeenten zien de Smart City in de eerste plaats als een technologische uitdaging, daarna als een opportuniteit en tot slot als de toekomst voor de steden. 6 gemeentes op de 10 voelen zich door het fenomeen aangesproken.”

Meer samenhang

Alle gemeentebesturen die op de vragenlijst hebben geantwoord, zeggen vandaag te werken aan een Smart City-project. “Toch moet er grondiger worden nagedacht over een echt plan of een overkoepelende strategie”, vindt Nathalie Crutzen. Het Smart City Institute gaat daarom ook zelf op zoek naar links tussen de academische, de publieke en de privéwereld. “We moeten een netwerk blijven uitbouwen tussen de verschillende partijen die bij de ontwikkeling van de smart city betrokken zijn om de broodnodige dynamiek te creëren die alle spelers verbindt. De Smart City wordt nog te veel beschouwd als iets exclusief voor lokale overheden.”

Gemeenten beschikken echter niet altijd over de nodige competenties. “Daarom moet elke gemeente iemand aanstellen die interne afdelingen kan mobiliseren en een impuls geeft aan de gemeente om zich open te stellen en samen te werken met externe spelers. Evolueren tot een smart city staat synoniem voor een overgang naar meer duurzaamheid zonder aan aantrekkelijkheid in te boeten. Want je moet net bedrijven, bewoners en handelszaken aantrekken.”

Alle gemeenten kunnen smart worden

Een slimme stad word je uiteraard niet zomaar. De eerste hindernis die in de peiling naar voren komt, is het gebrek aan financiële middelen. “Toch mag geldgebrek duurzame en slimme projecten niet in de weg staan. Daarom moet je verder denken, bijvoorbeeld aan innovatieve financieringsmethodes.”

Want elke gemeente, klein of groot, landelijk of stedelijk, kan een smart city worden. Daar is de directrice van overtuigd. “De Smart City is een ideaal, gebaseerd op een juiste mix van nieuwe technologie, sociale, menselijke, economische, milieu- en institutionele factoren. Elke gemeente heeft specifieke troeven om een Smart City te worden. Niemand mag die kans laten schieten”, benadrukt Nathalie Crutzen.