Om restafval van de staalindustrie nieuwe bestemmingen te geven, zijn we op zoek gegaan naar onontgonnen technieken

Serge Celis
CEO Orbix

Belgische uitvinding ontketent revolutie in de bouwsector

Het Genkse Orbix heeft een uniek procedé ontwikkeld waarbij CO2 in plaats van cement gebruikt wordt om bouwmaterialen te maken. De technologie wordt weldra ingezet op Europese industriële schaal.

“Orbix concentreert zich sinds 1996 op het recycleren van metaalslakken: restafval uit de productie van roestvrij staal, van grote massa’s tot de puntjes van balpennen”, zegt Serge Celis, bedrijfsleider van Orbix.

“Om dat afval nieuwe bestemmingen te geven, zijn we op zoek gegaan naar onontgonnen technieken. Daarvoor werkten we de voorbije 10 jaar samen met het Vlaamse onderzoeksinstituut VITO en de Waalse tegenhanger CTP, in het kader van een Europees Coöperatief samenwerkingsproject (CRAFT). Dat heeft geleid tot zeer efficiënte recuperatietechnieken, die we ondertussen hebben verfijnd in onze proeffabriek in Farciennes.”

5 miljoen euro

De totale investeringskosten voor de ontwikkeling van het innovatieve carbonatatieproces. Orbix kreeg daarvoor steun van het IWT, de EU en Belfius.

“Carbinox is het fijnste materiaal dat vrijkomt tijdens de behandeling van slakken uit de staalproductie, en was vroeger niet recycleerbaar”, vervolgt Dirk Van Mechelen, verantwoordelijke voor Onderzoek en Ontwikkeling bij Orbix. “Tijdens de productie van de bouwmaterialen wordt de reactie van di t restproduct samen met CO2 gebruikt als alternatieve binding voor cement of kalk. De bouwmaterialen die zo worden geproduceerd hebben dezelfde kwaliteiten als de cementgebonden producten in dezelfde toepassing. Ze hebben bovendien een lagere kostprijs en het productieproces vraagt weinig extra investeringen.”

Circulaire economie

Door de metaalrecyclage en besparing op natuurlijke grondstoffen – want zand, grind en cement zijn voor deze bouwmaterialen niet langer nodig – levert Orbix met deze technologie een sterke bijdrage aan een duurzame kringloopeconomie.

“De CO2 kan rechtstreeks gehaald worden bij CO2-intensieve bedrijven. Een betonfabriek met een jaarlijkse productiecapaciteit van 250.000 ton die kiest voor ons carbonatatieproces kan 50.000 tot 100.000 ton CO2 uit de lucht onttrekken. Bovendien blijven de geproduceerde bouwmaterialen tijdens hun levensduur nog kleine extra hoeveelheden CO2 uit de lucht opslaan”, aldus Dirk Van Mechelen.

“Onze technologie heeft de interesse gewekt van een aantal grote Europese bedrijven”, zegt Serge Celis. “Zo sloten we in juli 2016 een licentieakkoord met de RuwBouw Groep, die deel uitmaakt van het Ierse CRH, een van de grootste bouwmaterialenproducenten ter wereld. Zij zullen onze Belgische technologie op Europese schaal gebruiken voor het vervaardigen van ruwbouwstenen. En het is onze ambitie om die techniek binnenkort ook wereldwijd in te zetten, voor de productie van dakpannen, tegels en klinkers van topkwaliteit.”