Brede school biedt álle kinderen ontwikkelingskansen

Het Belgische onderwijs scoort goed op tal van OESO-parameters, maar wat de kansengroepen betreft zijn de resultaten bedroevend. In het project IN-Zetje Brede School werken scholen, buurt, welzijnsactoren, vrijetijdsorganisaties en lokaal bestuur uit Sint-Truiden nauw samen. Het doel? Leerlingen van de kleuter- en de basisschool ontwikkelingskansen bieden. Daarbij gaat extra aandacht naar kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Een ruim aanbod van activiteiten, na de schooluren en in de vakanties, prikkelt de kinderen op een speelse manier om hun interesses en talenten te ontdekken. Belangrijk hierbij is de inzet van doelgroepwerknemers uit kansengroepen, die sociaal tolken, intercultureel bemiddelen of inspelen op armoedesituaties.

Zo combineert dit project laagdrempelige tewerkstelling voor de doelgroepwerknemers uit de lokale diensteneconomie met laagdrempelige dienstverlening aan de kinderen, de ouders, de scholen en het verenigingsleven.