Centralisering leidt tot optimale dienstverlening

Het lokale bestuur van Aalst streeft naar een interne ontschotting en meer samenwerking tussen de stadsdiensten. Het project? Alle diensten centraliseren in één administratief centrum. Het achterliggende idee? Ruimtelijke synergie creëert een verminderde oppervlakte-inname, terwijl functionele synergie zorgt voor een efficiëntere en snellere verwerking van dossiers.

Tegelijk wil de Stad Aalst de werkomgeving aanpassen aan een hedendaagse, moderne manier van werken. Nieuwbouw en reorganisatie zijn dus onlosmakelijk met elkaar  verbonden. Zo moet het Nieuw Administratief Centrum (NAC) werkprocessen versterken en stimuleren rond teamwork, uitwisseling en communicatie.

Het project ondersteunt de Europese 2020-doelstellingen rond het aandeel hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het NAC ligt vlak bij het trein- en busstation. De burger kan op zijn beurt met al zijn vragen terecht op één locatie.