Circulair economieproject rond bouwmaterialen

Samen met de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO ontwikkelde het Genkse Orbix Carbstone: een proces om hoogwaardige bouwmaterialen te vervaardigen op basis van CO2 en fijn materiaal dat vrijkomt tijdens de behandeling van slakken uit de staalproductie.

Tot voor kort belandde deze fractie op stortplaatsen. Dankzij een speciaal carbonatatieproces wordt het restproduct door toevoeging van koolstofdioxide (CO2) zeer sterk en kan het omgezet worden naar eender welke toepassing, zoals klinkers, bouwstenen of tegels.

Tijdens het productieproces wordt er CO2 onttrokken aan het milieu en opgeslagen in de geproduceerde bouwmaterialen. Carbstone vermijdt bovendien het gebruik van cement. En cementproductie vertegenwoordigt bijna 5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Dit project past in de circulaire economie, waar grondstoffen en reststromen slim gebruikt en hergebruikt worden. De naam Orbix verwijst trouwens naar het Latijnse orbis, dat cirkel betekent.