Cleantechoplossing voor de opslag van zonne-energie

Op sommige momenten produceren zonnepanelen een overschot aan elektriciteit. De Solenco Powerbox gebruikt die om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt als gas opgeslagen in een tank en weer naar de Solenco Powerbox geleid, voor wanneer de zonnepanelen te weinig energie produceren. Die zet het gas om in stroom en warmte voor verwarming en sanitair water.

Het product is goedkoper dan de gangbare oplossingen voor energieopslag, zoals batterijen. Bovendien zijn gebruikers 100 procent onafhankelijk van het gas- en elektriciteitsnetwerk en ondervinden ze dus geen prijsfluctuaties voor fossiele brandstoffen. Ook gaat bijzondere aandacht uit naar de integratie van domotica en the internet of things.

De Solenco Powerbox maakt een hogere penetratie mogelijk van zonne-energie in de energiemix: tot 100 procent in plaats van de huidige 30 procent. De technologie biedt perspectieven voor community storage met een centrale opslagplaats voor een groep huizen of een appartementsgebouw. Het product is C02-vrij bij productie, gebruik én distributie.