West-Vlaamse Intercommunale WVI wil een kennisplatform zijn dat ideeën en mensen samenbrengt

Geert Sanders
algemeen directeur West-Vlaamse Intercommunale

Cocreatie leidt tot slimmere innovatie

Samenwerking vormt de sleutel tot innovatieve oplossingen die ons land ‘smarter’ maken. Smart Belgium Services haalt als initiator en facilitator alle stakeholders rond de tafel. Dat leidde al tot mooie resultaten bij de West-Vlaamse Intercommunale WVI en in heel wat Waalse gemeenten en OCMW’s.

De technologische evolutie helpt steden en gemeenten bij hun verdere ontwikkeling. Er zijn tal van innovaties die hen helpen om ‘smarter’ te worden. Maar de uitwerking van een toekomstgericht plan, dat de oplossingen efficiënt en weldoordacht in de markt zet, is een must. Zo’n blauwdruk bereik je alleen door alle partijen er van bij de start bij te betrekken. Smart Belgium Services neemt het voortouw en brengt bedrijven, overheden en gebruikers samen. Met als uiteindelijk doel: elkaar versterken en slimme ideeën in concrete projecten vertalen.

Als historische partner kent Belfius de publieke sector als geen ander. Via de onafhankelijke dochteronderneming Smart Belgium Services beperkt de bank-verzekeraar zijn steun niet louter tot het financiële aspect. “We beschouwen onszelf als de katalysator van innovatie”, zegt CEO Karmen Wijnant. “Door de verschillende stakeholders met elkaar in dialoog te brengen, kunnen we een idee omvormen tot een ‘vermarktbaar’ iets dat inspeelt op de concrete behoeften en noden van de gebruiker. Het is dus belangrijk om de burger altijd centraal te zetten.”

“Cocreatie is essentieel”

Karmen Wijnant ziet vaak veelbelovende technologie die uiteindelijk niet door de markt opgepikt wordt. Om te voorkomen dat een project mislukt door verkeerde verwachtingen, is cocreatie volgens haar essentieel. “Iedereen moet meteen mee aan boord”, stelt ze. “Zo kent elke betrokkene vanaf het begin het speelveld en de eventuele beperkingen. Zo’n participatieve aanpak laat bedrijven hun ideeën effectief testen, waardoor die aan relevantie winnen. Bovendien vermijd je zo fragmentaire oplossingen die slechts vanuit één invalshoek bekeken worden.”

Smart Belgium Services, een 100 procent zelfstandig filiaal van Belfius, geeft als trajectbegeleider ook concrete adviezen aan de partijen. “We maken een omgevingsanalyse en schrijven mee de plannen uit”, illustreert Karmen Wijnant. “We hebben veel expertise inzake digitalisering en telecominfrastructuren in huis. Onze mensen kennen ook de wetgeving, zoals de regels van de privacywetgeving GDPR. Ook bij de distributie, realisatie en implementatie van de ‘smart’ projecten helpen we mee. En uiteraard is er financieringssteun.”

Een participatieve aanpak vermijdt fragmentaire oplossingen die vanuit één invalshoek bekeken worden
Karmen Wijnant, CEO Smart Belgium Services

Marktpositie bepalen

De West-Vlaamse Intercommunale WVI helpt 54 gemeenten bij hun taken. Deze dienstverlenende vereniging was op zoek naar haar exacte positie in de markt als intergemeentelijke organisatie. Voor de bepaling van haar rol als intercommunale in een ‘smart’ context, klopte ze aan bij Smart Belgium Services. Karmen Wijnant: “We geven hier strategische begeleiding, onder meer via een cocreatieworkshop. Vooraf brengen we de rol, de omgeving, de behoeften en de ‘smart’ spelers in kaart. We werken ook samen met het onafhankelijke onderzoekscentrum Imec, dat veel knowhow aanlevert.”

“WVI wil een kennisplatform zijn dat ideeën en mensen samenbrengt”, zegt algemeen directeur Geert Sanders. “De cocreatieworkshop hielp ons duidelijker te definiëren welke functies en aspecten we moeten benadrukken, en welke niet. Smart Belgium Services bracht een twintigtal publieke partners samen, onder wie ambtenaren en politici. Zij wisselden uitgebreid van gedachten. De dynamiek onder de aanwezigen was verrijkend voor elke partij. De samenwerking met PwC en Imec, sterke partners die vertrouwd zijn met de materie, vormt een extra troef.”

Door alle partijen meteen bij een smart project te betrekken, creëer je geen verkeerde verwachtingen
Karmen Wijnant, CEO Smart Belgium Services

Strategische applicatie

Waalse gemeenten en OCMW’s zijn verplicht een Plan Stratégique Transversal (PST) op te stellen. Dit meerjarig bestuursinstrument helpt bij het bepalen van lokale beleidslijnen en doelgerichte actieplannen, zonder de grote strategische lijnen uit het oog te verliezen. De inhoud werd vastgelegd in een decreet. Voor de opmaak en het beheer van het PST introduceerde Smart Belgium Services ‘WanApp’. “Deze applicatie is een strategisch hulpmiddel dat helpt bij de uniforme uitwerking van het plan, de bepaling van de taken en de rapportering”, zegt Karmen Wijnant.

“WanApp helpt lokale besturen bij de implementatie en de opvolging van een complex decreet”, bevestigt Pierre Van Werveke, directeur van het OCMW van Seneffe. “Het is een flexibele tool die extra administratieve rompslomp vermijdt. Informatie ingeven en opzoeken is eenvoudig. De applicatie centraliseert de verschillende projecten, zorgt voor structuur en uniformiteit, bepaalt de financiële impact en maakt rapportering aan beleidsmakers mogelijk. WanApp is ook een communicatietool voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, en in de toekomst misschien zelfs voor burgers.”