Data ten dienste van intelligente mobiliteit

De stad Namen werkt aan een optimaal gebruik van transportmiddelen, routes en parkeergelegenheden. Het reorganisatieproject van het openbaarvervoersnetwerk van de TEC kreeg de naam Nam’inMove. Tegelijk met dit project en met de modernisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan, lanceerde de stad een ‘intelligent vervoerssysteem’ (STI) dat eind dit jaar operationeel zal zijn.

Het systeem kreeg steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en steunt op drie pijlers. De gemeente verzamelt informatie over het verkeer via camera’s, tellussen en sensoren op de belangrijkste inkomende verkeersassen van de stad. Die data worden aangevuld met gegevens van de stad (werken in uitvoering, parkings,…) en externe partners (TEC, Li Bia Vélo,…). Vervolgens wordt de informatie gecentraliseerd en behandeld, waardoor het mobiliteitsbeleid effectief kan worden aangestuurd. Tot slot wordt de behandelde informatie via diverse kanalen verspreid: informatieborden, internet,… Die gegevens zijn toegankelijk als open data, zodat ook derden ze kunnen gebruiken.

De stad sloot ook een overeenkomst met het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat, om een permanent toestel voor luchtanalyse te plaatsen.