Aanleg van warmtenet in Herstal

Herstal & Régie Communale Autonome Immobilière Urbeo

Aanleg van warmtenet in Herstal

Hoewel de afvalverbrandingsoven in Herstal al langer voor elektriciteit zorgt, blijft een groot deel van het potentieel onbenut. Een nieuw netwerk voor stadsverwarming gebruikt de warmte die vrijkomt. Het verlaagt zo de energiefacturen van heel wat huishoudens. En vermindert de CO2-uitstoot.

De stad Herstal wilde het volledige potentieel van de opgewekte energie in de verbrandingsoven benutten. Daarom ontwikkelde ze een stadsverwarmingsproject op grote schaal. “We willen woningen, openbare gebouwen en bedrijfspanden verwarmen met warmte uit de verbrandingsoven. Dat is een pak goedkoper dan gas of stookolie”, zegt Frédéric Daerden, burgemeester van Herstal.

Het project heeft ook een positieve impact op het milieu. “Zodra het hele netwerk volledig operationeel is, beperken we de jaarlijkse CO2-uitstoot met maar liefst 38.000 ton. Er is ook een sociale invalshoek. Want de vernieuwde stadsverwarming leidt tot aanzienlijke besparingen voor talloze huishoudens.”

“We willen bovendien bedrijven aantrekken naar een site vlak bij de verbrandingsoven. Het gaat om een braakliggend industrieterrein van 30 hectare dat we omtoveren tot een groene, slimme wijk.”

Wanneer het hele netwerk operationeel is, betekent dat jaarlijks maar liefst 38.000 ton minder CO2-uitstoot
Frédéric Daerden, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Herstal

Kringloopeconomie

Herstal biedt met zijn stadsverwarming een prima voorbeeld van kringloopeconomie: het huisafval van de regio Luik wordt verbrand in Herstal. En de warmte die daarbij vrijkomt? Die wordt gebruikt om lokale gebouwen te verwarmen. “Binnen dit en 2 jaar willen we een eerste deel van het netwerk in gebruik nemen. Daarna willen we het netwerk uitbreiden naar Luik en er een groot nieuw vastgoedproject verwarmen met energie uit Herstal.”

Het netwerk van Herstal zal ook het stadslandbouwproject VERDIR van de Universiteit van Luik van warmte voorzien. VERDIR kweekt onder andere tropische planten in een serre. De enzymen van die planten worden gebruikt voor geneesmiddelen.

Privaat-publieke samenwerking

De eerste fase van het project kost 12,7 miljoen euro. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert daarvan 90%. Urbeo Invest, het gemeentebedrijf van Herstal, betaalt de overige kosten. Een privaat-publieke samenwerking ontfermt zich over de verdere uitbreiding van het netwerk, die jaarlijks 203 miljoen kWh aan energie zal opbrengen. De stad bundelt daarvoor de krachten met de intercommunale voor afvalverwerking Intradel en de private groep Coriance-Sepoc, die de uitrol van het netwerk voor haar rekening neemt. Die tweede fase zal zo’n 30 miljoen euro kosten.

Het project heeft veel potentieel. We kunnen het netwerk uitbreiden naar Luik, maar ook naar de andere gemeenten van onze regio
Frédéric Daerden, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Herstal

Geschikt voor andere regio’s

Het idee van stadsverwarming is niet nieuw, toch is het project in Herstal uniek. “En wel door zijn omvang”, zegt Frédéric Daerden. “Het potentieel is enorm. Zo kunnen we het netwerk uitbreiden naar Luik en zelfs naar de andere gemeenten van onze regio, de Basse-Meuse. Met geavanceerde technologieën zullen we het verbruik dan realtime analyseren, anticiperen op behoeften en de status van het netwerk controleren. Op die manier kunnen andere regio’s het systeem eenvoudig overnemen en aanpassen aan hun specifieke omstandigheden en noden.”

 

Ontdek de winnaars