Bierbeek

Administratieve diensten op één plek

In het verleden zaten het gemeentehuis en het OCMW van Bierbeek verspreid over verschillende locaties. Met het oog op hogere efficiëntie en klantvriendelijkheid besliste het gemeentebestuur om ze onder te brengen in een nieuw administratief centrum, vlakbij het reeds bestaande vrijetijdscentrum. Ook het wijkkantoor van de politie werd geïntegreerd in de site. Door maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, kon de nieuwbouw beperkt blijven. De totale kostprijs van het project bedroeg ongeveer 6,8 miljoen euro.

Het nieuwe gebouw wordt gekenmerkt door een heel laag energiepeil, en de verwarming gebeurt er aan de hand van een duurzame biomassa-installatie. Er is ook bewust gekozen om geen airconditioning te voorzien, maar wel een systeem met natuurlijke nachtventilatie. Daarnaast werd werk gemaakt van een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ook een laadpaal voor elektrische voertuigen en nieuwe fietsenstallingen benadrukken de aandacht voor duurzame mobiliteit in de regio.

Ontdek de winnaars