Lage-emissiezone laat 200.000 Antwerpenaren schonere lucht ademen

Antwerpen

Lage-emissiezone laat 200.000 Antwerpenaren schonere lucht ademen

Als eerste stad in België voerde Antwerpen begin vorig jaar een lage-emissiezone (LEZ) in. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, worden de meest vervuilende voertuigen voortaan uit het centrum geweerd

Sinds de invoering van de LEZ voldoet 99% van alle rondrijdende voertuigen in de stad de toelatingsvoorwaarden. 200.000 Antwerpenaren ademen daardoor schonere lucht in. De LEZ doet vooral de uitstoot van roet dalen en vermindert zo de blootstelling van inwoners aan te hoge concentraties. Zeker voor kinderen, ouderen en zieken maakt dat een groot verschil.

Alleen personenwagens, bussen en vrachtwagens die de gevraagde euronorm halen, mogen de LEZ nog in. Voertuigen op benzine, CNG (aardgas) en LPG (mengsel van gassen) moeten minstens euronorm 1 zijn. Voor dieselvoertuigen geldt euronorm 4 of hoger. Een dieselvoertuig met euronorm 3 met roetfilter kan de zone nog in tot en met 31 december 2019. In 2020 verstrengen de toelatingsvoorwaarden opnieuw.

In november 2017 was al 99% van de voertuigen in de binnenstad LEZ-conform
Filip Lenders, directeur Energie en Milieu bij Stad Antwerpen

30 controlepunten

Om de naleving van deze regels te handhaven, worden alle voertuigen die de stad inrijden op 30 verschillende kruispunten en toegangswegen automatisch gecontroleerd via nummerplaatherkenning. Door een connectie met de Vlaamse LEZ-databank, die gekoppeld is met de database van de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen) weet de LEZ-software of een voertuig de lage-emissiezone mag binnenrijden. Auto’s die in regel zijn, kunnen zonder formaliteiten de LEZ in, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar een milieusticker moet aangekocht worden.

“De nummerplaatherkenning gebeurt via vaste camera’s”, verduidelijkt Filip Lenders, Directeur Energie en Milieu bij Stad Antwerpen. “Wie niet in regel is, kreeg tot eind 2017 bij een boete van 125 euro. Dat bedrag hebben is sinds begin dit jaar verhoogd naar 150 euro.”

Wie de gevraagde milieunorm haalt, wordt uiteraard niet beboet. Wie niet zeker is of zijn voertuig binnen mag in de stad, kan dat nagaan door zijn nummerplaat en datum van eerste inschrijving in te geven op een speciaal daarvoor gelanceerde website. Eigenaars van een niet-conform voertuig kunnen ook per jaar maximaal 8 dagpassen kopen om toch de LEZ binnen te mogen.

Minder roet in de binnenstad

Door de invoering van de LEZ is het aantal LEZ-conforme voertuigen in de stad gestegen van 80% begin 2015 naar 94,7% in februari 2017. “In november 2017 was al 99% van de voertuigen LEZ-conform”, zegt Filip Lenders.

“Er is dus een duidelijke verschuiving in de samenstelling van het wagenpark. Dat heeft ongetwijfeld geleid tot een kleinere uitstoot van vervuilende stoffen en een positief effect op de luchtkwaliteit.”

Ontdek de winnaars