Aalter

App maakt Aalter klaar voor communicatie van de toekomst

Aalter investeert in de ontwikkeling van een smartphone-app om de communicatie tussen gemeentebestuur en burger te versterken. De app zal dienen als e-loket voor de inwoners en als communicatiekanaal voor verenigingen en handelaars. Ook lokale verkeersinformatie wordt in de app geïntegreerd. In de toekomst kan de app zelfs een proeftuin worden voor start-ups om hun innovaties uit te testen.

Begin 2018 zal de eerste versie van de app worden gelanceerd. De Aalter-app zal gebouwd worden op het gratis platform onzestadsapp.be. Het mobiele app-platform voor verenigingen wordt aangeboden door een Vlaamse start-up. Digitaal bureau ‘The Reference’ zorgt voor de look & feel. Voor verdere uitbreiding van de mogelijkheden kijkt Aalter naar externe ontwikkelaars, lokale start-ups en geëngageerde burgers. Het opstarten en personaliseren van de Aalter-app kost ongeveer 11.000 euro.

Ontdek de winnaars