InnovationWall

Deze app wil van de wereld een betere plaats maken

InnovationWall is een mobiele applicatie die gelijkgezinden rond belangrijke sociaal-maatschappelijke thema’s op een eenvoudige en efficiënte manier samenbrengt.

“We zijn een Tech4Good company. Dat betekent dat we technologie inzetten om iets goeds te verwezenlijken. Gebruiksvriendelijke technologie is daarbij ons belangrijkste hulpmiddel. Zo willen we verschillende belanghebbende partijen met mekaar verbinden”, zegt CEO Kristof Vanheusden.

InnovationWall richt zich op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties. “Via ons platform willen we oplossingen aanreiken voor het klimaat, circulaire economie, hernieuwbare energie, onderwijs, mobiliteit enzovoort”, aldus Kristof Vanheusden.

Om de interactie te stimuleren, gebruikt Innovation Wall ‘call to actions’ zoals ‘Q&A’. Dat is een vraag en antwoord-formule met de optie om per vraag tags te geven zodat er structuur ontstaat in de thema’s die in de community leven. Een andere call to action is ‘Idea-Input’ waarbij de community laat weten of een idee voldoende potentieel heeft.

Ontdek de winnaars