App versterkt dialoog tussen overheid en burger in Aubange

Aubange

App versterkt dialoog tussen overheid en burger in Aubange

Aubange gebruikt sinds maart 2017 het mobiele platform ‘Fluicity’ om de dialoog met de burger te versterken. Via een gebruiksvriendelijke interface komt de burger de laatste gemeentenieuwtjes te weten. Inwoners kunnen ook deelnemen aan enquêtes en voorstellen doen om Aubange beter te maken.

Fluicity is een online omgeving, beschikbaar via het web en als app, waar burgers en overheden met elkaar in dialoog kunnen gaan. Aubange, een gemeente in het zuiden van provincie Luxemburg met 16.900 inwoners, maakt sinds een jaar gebruik van dit gebruiksvriendelijke burgerparticipatieplatform.

De inwoners van Aubange kunnen op het platform ideeën posten om hun gemeente beter te maken. Andere gebruikers kunnen stemmen op de voorstellen die ze interessant vinden. “Een nieuwe speelplaats, een nieuw fietspad, maar ook een melding van een defect verkeerslicht,… Het platform werd het voorbije jaar voor heel verschillende zaken gebruikt”, zegt Hillary Tomaello, communicatieverantwoordelijke van Aubange.

144 voorstellen

Het gemeentebestuur van Aubange is heel tevreden over de betrokkenheid van de inwoners. “Sinds de lancering van Fluicity in februari 2017 ontvingen we 144 voorstellen. In totaal werd er 2.000 keer op de voorgestelde projecten gestemd”, vertelt Hillary Tomaello.

Sinds de lancering van Fluicity in februari 2017 ontvingen we 144 voorstellen. In totaal werd er 2.000 keer op de voorgestelde projecten gestemd
Hillary Tomaello, communicatieverantwoordelijke van Aubange

“We gebruiken de app ook om gemeentenieuws te communiceren. Omgekeerd kunnen inwoners hun mening kwijt via polls op het platform. Ze kunnen feedback geven op de projecten die andere gebruikers voorstellen. En uiteraard moedigen we iedereen aan om zelf een idee te lanceren.”

Transparantie

Medewerkers van de gemeente kunnen via een online dashboard – de City Gate – in realtime volgen wat er op Fluicity gebeurt. “We hebben een procedure uitgewerkt om op elk voorstel zo snel en zo goed mogelijk te antwoorden”, vertelt de communicatieverantwoordelijke. “Een inwoner die een idee post, krijgt meteen een ontvangstbevestiging. We gaan na of een voorstel binnen de gemeentelijke bevoegdheden valt, of het juridisch mogelijk is, en of er al gelijkaardige projecten bestaan.”

Ook het schepencollege buigt zich één keer per maand over de ingediende voorstelen. “De burgers ontvangen dan een reactie van de schepenen. De geselecteerde projecten belanden op de agenda van het volgende schepencollege. Wordt een project niet weerhouden, dan communiceren we dat ook via Fluicity. Die transparantie helpt om de keuze van het schepencollege beter te begrijpen. Het verheugt me alvast dat we tot nu toe maar zeer weinig negatieve commentaren ontvingen.”

Ontdek de winnaars