Betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief wonen in Wachtebeke

Wachtebeke

Betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief wonen in Wachtebeke

In Wachtebeke staan bijna 100 kleine gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Die komen niet in aanmerking voor het beschikbare aanbod, dat zich richt op grote gezinnen. De gemeente start daarom zelf met de bouw van kleinere woningen.

90% van de sociale huurwoningen in Wachtebeke is gericht op grote gezinnen met kinderen. Toch zijn 6 op de 10 kandidaten op de sociale huurmarkt in Wachtebeke kleine gezinnen of alleenstaanden. Maar die kunnen niet terecht in een grote woning.

“Onze gemeente heeft binnen het grotere werkingsgebied van de sociale huisvestingsmaatschappijen geen prioriteit. Dat is het onderliggende probleem. Dus blijven we achter met een tekort aan kleinere sociale huurwoningen”, stelt Bénédicte Buylen, algemeen directeur van het OCMW in Wachtebeke.

Hoe komt dat? Sociale huisvestingsmaatschappijen werken met lokale besturen samen aan het bindend sociaal objectief. Dat legt elke gemeente in Vlaanderen op om tegen 2025 een bepaald aantal sociale huurwoningen te voorzien. In Wachtebeke zijn er op papier al voldoende sociale huurwoningen, maar dus niet voor kwetsbare en kleine gezinnen.

Tegen 2022 bouwt de gemeente Wachtebeke 20 kleine betaalbare sociale woningen
Bénédicte Buylen, algemeen directeur OCMW Wachtebeke

Kwaliteitsvol wonen voor kwetsbare burgers

Het lokale bestuur nam het heft in eigen handen en kocht een bouwgrond van 5.540 m2. Tegen 2022 wil de gemeente daar ongeveer 20 kleine betaalbare woningen bouwen.

“De omvang van het project is uniek. Vaak verhuren eigenaars slechts 1 of 2 woningen via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Wij zoeken een private investeerder en later er meteen 20 bouwen. Hiermee willen we de kwetsbare inwoners van Wachtebeke aan een kwaliteitsvolle woning helpen. Het is de eerste keer dat een openbaar bestuur in Vlaanderen met eigen gronden een publiek-private samenwerking opzet om extra SVK-woningen te realiseren. Ons project bewijst dat ook een kleine gemeente zelf heel wat initiatief kan nemen op het vlak van woonbeleid.”

Als kleine gemeente hebben we noch de mankracht noch de kennis om zo’n complex huisvestingsprobleem aan te pakken
Bénédicte Buylen, algemeen directeur OCMW Wachtebeke

Sociaal en ecologisch wonen

Duurzaamheid loopt als een rode draad door het project. Niet alleen bij de bouw van de woningen, maar ook op het vlak van mobiliteit. Zo komen er fietsenbergingen met voldoende stopcontacten voor elektrische fietsen.

Ook de ligging is essentieel. Die speelt in op de huidige trend van inbreiding. Dat betekent dat mensen dichter bij voorzieningen gaan wonen. De woningen worden daarom in de woonkern van Wachtebeke gebouwd: handelaars en openbaar vervoer zijn zo altijd dichtbij. Vlak bij de woningen loopt overigens de fietssnelweg Zelzate-Beveren/Waaslandhaven. Zo is de nieuwe wijk optimaal bereikbaar.

Sleutelrol in complex project

“Als kleine gemeente hebben we noch de mankracht noch de kennis om zo’n complex huisvestingsprobleem efficiënt aan te pakken. We gaan daarom in zee met de juiste partners”, vertelt Bénédicte Buylen. “Die vonden we in het sociaal verhuurkantoor, dat de woningen verhuurt. En in de intercommunale Veneco, die het project mee begeleidt. Als initiatiefnemer neemt Wachtebeke de coördinatie van het project voor haar rekening.”

Ontdek de winnaars