Sofico

Binnenkort ledverlichting op Waalse wegen

De Raad van Bestuur van Sofico (Waalse maatschappij voor financiering van infrastructuurwerken) besliste dit jaar om de sodiumlampen langs Waalse snelwegen, ringwegen en de belangrijkste regionale wegen te vervangen door ledlampen. Het lichtnetwerk langs de grote Waalse wegen telt ongeveer 100.000 armaturen en zo’n 70.000 verlichtingspalen. Het vervangen van de lampen zou begin 2019 starten. Sofico wil daarvoor een publiek-privaat partnership (PPP) opzetten.

De vervanging van de lampen maakt deel uit van een nieuw lichtplan. Dat plan voorziet in dimbare verlichting. In functie van het verkeer, het tijdstip, de weersomstandigheden, de aanwezigheid van werven of ongevallen kan de lichtsterkte worden aangepast met minder verspilling tot gevolg.

Ledlampen zijn ook heel wat zuiniger dan de huidige lampen. Ze verbruiken 30% minder energie, hebben een ruimer kleurenspectrum, vergen minder onderhoud en hebben een langere levensduur.

De kost van het hele project wordt geschat op 600 miljoen euro. Van de private partner wordt verwacht dat hij de verlichting onderhoudt en toeziet op de energieperformantie.

Ontdek de winnaars