Beneens

Bouwbedrijf voorziet zichzelf van elektriciteit en warmte met resthout als brandstof

Bouwbedrijf Beneens uit Olen voorziet voortaan zelf zijn elektriciteit en verwarming. Dat doet het met eigen houtafval en dat van nabijgelegen schrijnwerkers. De OCR-installatie (Organic Rankine Cycle) die het daarvoor gebruikt, stoot bovendien alleen maar zuivere rook uit. De restwarmte die overblijft na opwekking van de elektriciteit wordt opgeslagen in buffers om de ateliers en de kantoren van het bouwbedrijf te verwarmen.

Dankzij deze circulaire installatie verbruikt het bedrijf geen gas of stookolie meer. Het verbranden van hout is trouwens CO2-neutraal: de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding is gelijk aan de hoeveelheid die een boom tijdens zijn groei absorbeert.

Beneens wil in de toekomst een warmtenet aanleggen om ook aan bedrijven in de buurt energie te leveren. Dat net wordt gevoed met de elektriciteit die na de werkuren wordt opgewekt. Een deel van die elektriciteit wordt opgeslagen in batterijen om overdag pieken in het energieverbruik van het bedrijf op te vangen.

Ontdek de winnaars