Ivago

Burger helpt zijn stad leefbaar te houden

Sluikstorten is een groeiend probleem voor de leefbaarheid van steden en gemeenten. De inwoners en stadsdiensten van Gent kunnen sluikstorten nu melden via een app. De app is een project van Stad Gent, IT-dienstenleverancier Digipolis en intercommunale IVAGO.

Van bij de start werd het gebruiksgemak van de burger voorop gesteld. Wie een sluikstort opmerkt, hoeft zich niet aan te melden maar kan in 5 stappen de locatie en zelfs enkele foto’s doorsturen. Deze informatie wordt via de IVAGO backoffice doorgestuurd naar de medewerkers op het terrein. Via een tablet kunnen ze de exacte locatie en de foto raadplegen, wat ervoor zorgt dat ze nog beter en sneller het sluikstort kunnen mee nemen met een propere stad tot gevolg.

In een volgende fase zullen de meldingen nog interactiever worden. IVAGO zal de nodige software te installeren om de burger ook op de hoogte te kunnen brengen als een sluikstort is opgeruimd. De app kan op termijn ook voor andere meldingen worden gebruikt.

Ontdek de winnaars