Van Moer Logistics

Busdienst voor containers vermindert vrachtverkeer

Om het containervervoer via vrachtwagens en de bijhorende CO2-uitstoot in en rond de haven van Antwerpen drastisch te verminderen, lanceert Van Moer Logistics een nieuwe scheepvaartservice. De Barge Bus wordt een busdienst voor containers die elke dag op vaste tijdstippen uitvaart en halte houdt in verschillende inlandterminals. Die service bevordert de doorstroming van, naar en in de haven, door containers via het binnenwater te vervoeren, in plaats van de baan.

Deze dienst moet de files en de drukte op de wegen binnen de haven van Antwerpen en de wegen op de as Antwerpen-Brussel verminderen. Het project ontstond na een oproep van het Antwerpse havenbedrijf om initiatieven aan te reiken om de congestie in Antwerpen terug te dringen. Het project is uitgewerkt in augustus 2017. Voor de concrete realisatie wacht Van Moer Logistics echter nog op de nodige financiering, via subsidies.

Ontdek de winnaars