Bütgenbach beschermt zijn waterbronnen voor de volgende generaties

Bütgenbach

Bütgenbach beschermt zijn waterbronnen voor de volgende generaties

Na 11 jaar werken en een investering van 6,6 miljoen euro, stroomt er vandaag bij de inwoners van Bütgenbach constant water van hoge kwaliteit uit de kraan. Tegelijk worden ook de waterbronnen beschermd voor toekomstige generaties, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten.

“Een reservoir, behandelingsstations, pompstations, leidingen en aansluitingen voorzien voor een gemeente van 5.600 inwoners is een titanenwerk”, zegt René Spoden, diensthoofd van de Openbare Werken van de gemeente Bütgenbach. “In 11 jaar tijd, gespreid over 3 legislaturen, zijn we er wel 100 jaar op vooruitgegaan”, zegt hij.

“Vóór die tijd deden onze vaklui, de waterfitters, niets anders dan zich verplaatsen van pomp naar pomp, van put naar put. De installaties waren niet met elkaar verbonden. Daardoor was het onmogelijk om water van de ene site aan te vullen met dat van een andere site. Het was ook niet financieel haalbaar om voor elke site een behandelingseenheid voor ongezuiverd water te bouwen”, aldus René Spoden. “Bovendien bleek de capaciteit van de hoofdreservoirs onvoldoende groot. Daardoor gebeurde de aanvoer van water in het dorp op onregelmatige basis, vooral in periodes van droogte. Vandaag controleren we alles eenvoudig via gsm. En we mogen gerust zijn: de eerstkomende 50 jaar zitten we goed.”

Wanneer een inwoner thuis een kraantje opendraait, beseft die niet welk enorm werk daaraan voorafgegaan is
René Spoden, diensthoofd gemeente Bütgenbach

“Ook over de bescherming van onze waterbronnen kunnen we gerust zijn. Die werd zeer actief aangepakt. De beschermingsgebieden en de winningsgebieden werden van omheiningen voorzien. Het hele systeem is bovendien energiezuinig. Het maakt gebruik van het reliëf: 4 van de 5 zones worden bevoorraad dankzij de zwaartekracht. Alleen voor de laatste zone, die zich op gelijke hoogte bevindt met het behandelingsstation, moet het water worden opgepompt.”

De gemeente beschikt hiermee over grote ondergrondse reserves en heeft ervoor gekozen haar onafhankelijkheid te bewaren. Ze had zich even goed kunnen aansluiten op het netwerk van de Waalse watermaatschappij, maar verkoos dit waardevolle kapitaal niet te grabbel te gooien en de kennis lokaal te houden.

“We willen de mensen doen beseffen dat aan het opendraaien van een waterkraantje enorm veel dingen voorafgaan, zoals het winnen, opslaan, behandelen en het vervoeren van water. We organiseren regelmatig opendeurdagen om hen te sensibiliseren”, vervolgt René Spoden.

Het publiek sensibiliseren over grondwater en waterverbruik is van groot belang voor het milieubehoud op lange termijn. “Al van bij de start van de transformatie hadden we aandacht voor dat pedagogische aspect. In elke editie van ons tweejaarlijks gemeentelijk informatieblad communiceerden we over de voortgang van de werken. Er bestaan ook plannen voor een ‘waterweekend’, waarbij we bezoekers met bootjes van de waterwinningsputten naar het pompstation varen.”

 

Ontdek de winnaars