Camera’s houden wegdek in topvorm

Lubbeek

Camera’s houden wegdek in topvorm

Binnenkort rijden in Lubbeek vrachtwagens rond die zijn uitgerust met camera’s en sensoren. Ze moeten het wegdek controleren en schade tijdig opsporen. In de toekomst kunnen gemeentes hiermee heel wat tijd en kosten besparen.

De automatische wegdekcontrole is een proefproject van het gemeentebestuur van Lubbeek en de intergemeentelijke vereniging Interleuven. “We maken beelden van het wegdek met zogenoemde time of flight-camera’s en slimme sensoren. Die bevestigen we op de bumper van onze vrachtwagens, 2 komen aan de zijkant en een middenin. We sturen geen extra voertuigen de weg op, want de vrachtwagens van afvalophaaldienst EcoWerf doorkruisen de gemeente sowieso wekelijks om vuilnis op te halen”, vertelt Mark Van Heirbeeck, diensthoofd Gebouwen en Infrastructuur bij Interleuven.

In april 2019 beginnen de intelligente vrachtwagens met registreren. De camera’s maken beelden van de straten. Alle beelden samen vormen een 3D-weergave van het wegdek. Vervolgens registreert het systeem de aard en de ernst van de schade, bijvoorbeeld een scheur of een verzakking. Daarna plaatst het de afbeelding in een schademodel waardoor elk stuk van het wegdek een kwalificatie krijgt. Groen betekent in prima staat, rood betekent dringend toe aan reparatie.

Als deze technologie werkt, opent dat perspectieven voor alle steden en gemeentes
Davy Suffeleers, schepen van Openbare Werken in Lubbeek

Onkruidbestrijding

Tot voor kort gingen inspecteurs de weg op om het wegdek met hun eigen ogen te controleren. “Dat is een tijdrovende en bijgevolg dure methode”, zegt Mark Van Heirbeeck. “Het wegennet is ook erg uitgebreid. Vaak ontbreekt de tijd voor een grondige inspectie en stellen we de schade te laat vast. Dat is voor inwoners een bron van frustratie. Vandaar de automatisering.”

De gemeente Lubbeek plant jaarlijks een automatische wegdekinspectie. “Zo kunnen we heel wat schade preventief vaststellen”, vertelt Van Heirbeeck. “Op termijn kunnen we de camera’s zelfs inzetten voor onkruidbestrijding, om de kwaliteit van de belijning te beoordelen en om onze voet- en fietspaden in optimale staat te houden.”

We kunnen de camera’s op termijn zelfs inzetten om onkruid te bestrijden
Davy Suffeleers, schepen van Openbare Werken in Lubbeek

Veelbelovend

Interleuven, dat samenwerkingen tussen gemeenten aanmoedigt, en de gemeente Lubbeek organiseren het proefproject met subsidies van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. EcoWerf stelt zijn voertuigen ter beschikking en de Universiteit Antwerpen levert de kennis van het camerasysteem. Ook het Opzoekingscentrum voor Wegenbouw is een belangrijke partner.

Het project ging van start in november 2018. “We zijn volop bezig met het voorbereidende werk”, zegt Davy Suffeleers, schepen van Openbare Werken in Lubbeek. “De eerste wagens rijden uit in april 2019. We evalueren het proefproject in 2020. Als het slaagt, opent de technologie perspectieven voor alle steden en gemeentes. Maar het gaat sowieso nu al om een primeur voor Vlaanderen.”

 

Ontdek de winnaars