Efficiënter armoede bestrijden met digitaal dossier

Mechelen

Efficiënter armoede bestrijden met digitaal dossier

Sociaal Huis Mechelen ontwikkelde, in nauwe samenwerking met OCMW Hasselt, OCMW Turnhout, OCMW Genk en OCMW Brasschaat, een geïntegreerd digitaal dossier om armoedebestrijding efficiënter aan te pakken.

Het nieuwe digitale dossier zorgt ervoor dat alle armoedebestrijders maar één dossier per gezin hoeven te raadplegen. “Vroeger werkten hulpverleners wel eens naast mekaar, elk vanuit zijn expertise en invalshoek”, zegt Koen Anciaux, schepen welzijn.

“Het digitale dossier bundelt de vooruitgang van al die trajecten en is toegankelijk voor elke betrokkene, uiteraard in een sterk beveiligde omgeving. Daardoor kunnen hulpverleners armoede veel gerichter bestrijden. Ze kunnen sneller actie ondernemen en hebben meer tijd om met de hulpverlening zelf bezig te zijn.”

Het digitale dossier bundelt de vooruitgang van alle trajecten en is toegankelijk voor elke betrokkene. Daardoor kunnen hulpverleners armoede veel gerichter bestrijden
Koen Anciaux, schepen welzijn stad Mechelen

Minder papier

De samenwerking tussen de 5 lokale besturen reduceert ook de papierberg. “Werken met papieren dossiers hoeft niet meer in digitale steden zoals Mechelen, Genk, Turnhout, Brasschaat en Hasselt”, stelt Stefaan Deleus, schepen ICT. “Onze kantoren zien er vandaag ook helemaal anders uit, als gevolg van het nieuwe werken. Ruimtes die vroeger gebruikt werden voor de opslag van papieren dossiers, zijn heringericht als vergaderruimte of werkplek.”

32.000 documenten gescand

De introductie van het digitaal sociaal dossier gebeurde in verschillende stappen. In een eerste fase diende het Sociaal Huis Mechelen als proeftuin. “Eind oktober 2017 startte het pilootproject”, vertelt schepen Stefaan Deleus. “In december en januari hebben 7 administratieve medewerkers – naast hun dagelijks werk – zo’n 32.000 documenten gescand en voorzien van tags. Vandaag werken 3 maatschappelijke werkers volledig digitaal. Zeven andere collega’s volgen binnenkort hun voorbeeld.”

Blauwdruk voor andere diensten

Ook de besturen van Hasselt, Turnhout, Genk en Brasschaat – die van bij de start deel uitmaakten van de stuurgroep – hebben het digitaal sociaal dossier met succes ingevoerd.

“Intussen kan elke lokale overheid in het project stappen”, zeggen Deleus en Anciaux. “De interesse is alvast groot. Het feit dat onze oplossing ook voor kleinere gemeenten betaalbaar is, speelt uiteraard mee. Bovendien vormt ons digitaal dossier een blauwdruk die kan gebruikt worden voor andere diensten en processen.”

Beide schepenen danken alvast de sociale dienst en de ICT-dienst voor hun schitterend werk in dit traject.

 

Ontdek de winnaars