Odisee

CodesCool verkleint digitale en sociale kloof in onderwijs

Programmeren is het nieuwe zwemmen, aldus hogeschool Odisee, de initiatiefnemer van CodesCool. Wanneer sommige kinderen het niet op school aangeleerd krijgen, leren ze het nooit. Daarom ontwikkelde Odisee een uniek codeerleerprogramma voor basisscholen om kinderen software en games te leren maken. Deelnemen is gratis en de scholen kunnen een beroep doen op de expertise van de lerarenopleiding van Odisee. Het project startte op 1 september 2017. Al 35 scholen nemen deel.

Coderen en programmeren is zo niet langer exclusief voorbehouden voor jongeren die er hun hobby van gemaakt hebben of van thuis uit worden gestimuleerd. CodesCool wil zo de sociale ongelijkheid tussen kinderen verminderen. Dat is belangrijk, want digitale vaardigheden kunnen bepalend zijn voor de verdere (studie)loopbaan. Het leren coderen is trouwens geen doel op zich. CodesCool wil ook het denken van kinderen stimuleren en hun probleemoplossend vermogen vergroten.

Ontdek de winnaars