Coretec Energy

Coretec Energy haalt stroom en warmte uit landbouwoverschotten

In Ochain wordt er sinds mei stroom opgewekt uit landbouwoverschotten en vuil water. In de landbouw heet dit proces biomethanisatie. Ochain Energie werkt daarvoor samen met 40 lokale boeren. De installatie werd geplaatst door Coretec Energy. Het bedrijf zal de installatie ook 15 jaar lang onderhouden.

Aan de installatie in Ochain is 5 jaar gewerkt. De warmtekrachtkoppeling (WKK) op biogas heeft een elektrisch vermogen van 1.200 kilowatt. Het project is erg milieuvriendelijk. De installatie produceert warmte en elektriciteit zonder de ‘normale’ bijhorende uitstoot van 4.000 ton CO2.

De warmtekrachtkoppelingsinstallatie dekt 95% van de thermische behoeften van een rusthuis dat op 1 kilometer verderop ligt.

Ontdek de winnaars