Luik

Digitaal platform brengt Luiks stadsproject tot bij jonge inwoners

Via een onlineplatform voor burgerparticipatie betrekt Luik zijn inwoners dichter bij de toekomst van de stad. De stad gebruikt daarvoor het platform van CitizenLab.

Burgers kunnen online laten weten of ze voor of tegen plannen van de stad zijn. De projecten die stad Luik online voorstelt, gaan onder andere over de digitale revolutie, de energietransitie en sociale inclusie. Deze nieuwe manier om burgers inspraak te geven, kadert in ‘Réinventons Liège’, het stadsproject dat opgestart werd in 2013.

Om de Luikenaar te helpen bij het formuleren van voorstellen op het onlineplatform, werden bijeenkomsten georganiseerd zoals ontmoetingen met internationale experts en spelers uit Luik, burgerworkshops, enzovoort.

Deze aanpak leidde al tot 77 projectvoorstellen. Luik slaagde er ook in om 25 tot 34-jarigen te bereiken. Die leeftijdsgroep was voordien niet echt vertrouwd met het stadsproject ‘Réinventons Liège’.

Ontdek de winnaars