Digitale houvast voor ouders met suïcidaal kind

Odisee

Digitale houvast voor ouders met suïcidaal kind

Kenniscentrum Gezinswetenschappen – Odisee heeft een website ontwikkeld voor ouders met een kind dat aan zelfdoding denkt. Dit platform met getuigenissen van ouders en inzichten van experts biedt hen een waardevol houvast.

Een op de vier Vlaamse jongeren behoort tot de risicogroep op zelfdoding. Dat zijn 125.000 jongeren in totaal, becijferde de Vlaamse overheid vorig jaar. Voor die jongeren bestaat heel wat professionele hulp. “Maar voor ouders van kinderen met suïcidale gedachten, bestaat er bijna niets”, zegt Alexandre Reynders, projectleider-onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen – Odisee.

“Voor hen ontwikkelden we de website Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord. Die is gebaseerd op de resultaten van ons onderzoek naar de noden en ervaringen van ouders met een suïcidaal kind. Daaruit blijkt dat ouders negatieve emotionele, sociale, financiële en professionele gevolgen ervaren. Bovendien komen hun relaties met de overige gezinsleden onder druk te staan.”

25 bezoekers per dag zoeken informatie over zelfdoding
Alexandre Reynders, Kenniscentrum Gezinswetenschappen – Odisee

Drievoudige hulp

Ouders ervaren deze periode als een ware uitputtingsslag. Hun nood aan concrete informatie en ondersteuning stijgt, zowel in de relatie tot hun kind, tot de andere gezinsleden als voor zichzelf. Ouders die weten hoe ze moeten omgaan met zelfmoordgedachten verbeteren het helingsproces van hun kind.

“Op de website vinden de ouders een digitale tool. Die is opgedeeld in 3 blokken, met telkens hoofd- en bijvragen”, vertelt Alexandre Reynders. “In het 1e luik ‘Mijn kind’ staat informatie over zelfdoding, wat de ouder kan doen en welke professionele hulp er bestaat. In deel 2 ‘Ik als ouder’ geven we info over de impact op het leven van ouders met een suïcidaal kind. Het 3e luik ‘Mijn gezin’ bevat inzichten over de impact op de overige gezinsleden.”

“Alle info op de website is aangevuld met citaten en videofragmenten. Dat zijn getuigenissen van ouders die hun ervaringen en noden delen”, zegt Alexandre Reynders. “Tijdens ons onderzoek bevroegen we 25 ouders. Daarnaast ontwikkelden we interactieve oefeningen over communicatie, het vermijden van conflicten en het omgaan met gevoelens. Onze tool voorkomt dat ouders in de kou achterblijven.”

Onze tool voorkomt dat ouders in de kou blijven staan
Alexandre Reynders, Kenniscentrum Gezinswetenschappen – Odisee

Anoniem en gebruiksvriendelijk

“Gebruikers kunnen de website vlot doorzoeken op thema’s en trefwoorden, en aan de hand van 12 anonieme getuigenissen van ouders. Zo ontdekt elke bezoeker naar zijn eigen voorkeur de tool”, besluit Alexandre Reynders. “Ouders bezoeken de website volledig anoniem. Dat maakt de site bijzonder laagdrempelig. We tellen gemiddeld 25 bezoekers per dag. In minder dan een jaar bereikten we meer dan 8.000 unieke gebruikers.”

 

Ontdek de winnaars