Universitair Ziekenhuis Saint-Luc

Digitale vragenlijst vermijdt fouten in medisch dossier

Mensen die in het universitair ziekenhuis Saint-Luc aan de hand geopereerd worden, krijgen bij aankomst op de dienst Orthopedie een tablet met een digitale vragenlijst.

Informatie waarover het ziekenhuis al beschikt, is op voorhand ingevuld. De patiënt moet alleen maar de essentiële info toevoegen die nog ontbreekt. Vroeger gebeurde dit op papier, wat niet erg handig is voor iemand met een handkwetsuur.

De oude manier van werken was ook niet vrij van fouten. Iemand moest al die informatie manueel invoeren in patiëntendossiers. Vandaag belanden de gegevens meteen in een elektronisch dossier. Daar heeft ook de chirurg voordeel bij. Het systeem kan ook statistische gegevens opslaan die interessant zijn voor chirurgen in het kader van klinisch onderzoek.

Het project werd intern ontwikkeld en kwam in juli 2017 in productie. Het is het resultaat van een samenwerking tussen chirurgen, de informatica-afdeling en het administratief secretariaat. De enige kost bestaat uit de aankoop van de tablets.

Ontdek de winnaars