Sensolid

Eerste hulp bij vallen

Het snel opsporen van valpartijen bij ouderen is heel belangrijk. Dit niet alleen om onderkoeling en doorligwonden te voorkomen, maar ook om de  psychologische impact te beperken. Sensolid ontwikkelde hiervoor een innovatief systeem op basis van vorm- en temperatuursensoren.

De cijfers spreken boekdelen: één op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar, in woonzorgcentra is dat twee op de drie bewoners en bij 80-plussers zelfs meer dan de helft. Vaak duurt het uren voor dit wordt opgemerkt.

Het hoogtechnologische Sensolid-systeem is zeer betrouwbaar (hulpverleners worden niet nodeloos belast), terwijl de privacy van de oudere gevrijwaard blijft. De sensoren detecteren niet alleen een val, maar ook andere gevaarlijke situaties. Indien een oudere te lang op de badkamer blijft of ’s nachts de kamer verlaat, krijgt het verplegend personeel of een zorgverstrekker automatisch een signaal.

Ontdek de winnaars