Limburg.net

Gamechanger in huisvuilinzameling

Het Optimo-project bekijkt hoe we meer huisvuilfracties gescheiden kunnen ophalen tegen dezelfde of een lagere kostprijs, met minder transportkilometers en een hoge klantvriendelijkheid. Een mobiliteitsstudie wijst uit dat de CO2-uitstoot in Limburg op die manier met 865 ton kan verminderen.

Optimo vindt de logistieke operatie van de afvalinzameling opnieuw uit. Inwoners sorteren hun afval per soort in zakken met verschillende kleuren, die met een en dezelfde huisvuilwagen worden opgehaald. Een optisch sorteersysteem scheidt de zakken achteraf.

Het creëren van zuivere materiaalstromen vormt een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie. Daarnaast betekent de besparing in afgelegde kilometers winst voor de leefomgeving met minder fijnstofuitstoot, minder lawaaihinder, enzovoort.

Ontdek de winnaars