Woonzorgcentra Ocura

Een geautomatiseerd kwaliteitssysteem voor de zorgsector

De Ocura-woonzorgcentra willen het PREZO-keurmerk voor excellentie in woonzorg en beleid behalen. Zo leveren ze een bijdrage tot het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van de bewoners.

Via PREZO brengt een woonzorgcentrum de prestaties van de volledige organisatie in kaart, onder andere op het vlak van zorg, innovatie, financiële gezondheid,…. De meerwaarde voor de cliënt staat daarbij altijd centraal. Op basis van de metingen kan het woonzorgcentrum voor elke zorgmodule de kwaliteit waarborgen of progressief verbeterdoelstellingen formuleren. Er is een automatische en elektronische link voorzien met de verplichte indicatoren van de Vlaamse Overheid

Campus Montenaken droeg als piloot actief bij aan de ontwikkeling van PREZO Woonzorg. Het werkte hiervoor samen met Stichting Perspekt, Zorgnet Icuro en Pyxima. Ondertussen behaalde het centrum dit keurmerk als eerste in het Vlaamse zorglandschap.

 

Ontdek de winnaars