DuCoop

Gentse nieuwbouwwijk recycleert afvalwater tot energie

In de wijk ‘De Nieuwe Dokken’ zorgen keukenafval, afvalwater en restwarmte voor een duurzaam energiesysteem dat ‘groene warmte’ zal produceren voor onder andere 400 woningen en een school. De woonwijk, die momenteel in aanbouw is, is een innovatief project van de coöperatieve DuCoop. Het afvalwater en het keukenafval komen van de woningen, de restwarmte van buurbedrijf Christeyns.

Vacuümtoiletten in de woningen verzamelen het ‘zwart water’. Samen met vermalen keukenafval gaat dit naar een vergister die deze massa omzet in biogas. Dat gas levert warmte en elektriciteit. Uit het restproduct van de vergisting wordt de struviet gehaald, dat als meststof voor de groenzones van de wijk zal dienen.

Ook het ‘grijs water’ wordt hergebruikt. Na zuivering gaat het naar een warmtepomp die de warmte uit het bad- en douchewater recupereert. Het gezuiverde water wordt verwerkt tot proceswater dat bruikbaar is voor buurbedrijf Christeyns. Het bedrijf zal daardoor op termijn 30.000 m³ minder drinkwater per jaar verbruiken.

Dit voorbeeld van een gesloten kringloop is het resultaat van een samenwerking tussen privé-investeerders, verschillende overheden (VMM, OVAM, VEA), het stadsbestuur, de projectontwikkelaar en de bouwbedrijven.

Ontdek de winnaars