Federatie Wallonië-Brussel

Goed gedrag promoten

De Federatie Wallonië-Brussel heeft een pilootproject opgestart om goed gedrag van leerlingen te promoten en zo de sfeer op school te verbeteren en de slaagkansen te vergroten. Twee basisscholen in Herve en Battice dienen als testomgeving. Met het project willen de schooldirecties hun leerlingen respect bijbrengen voor mens en milieu.

Het project is er gekomen omdat zich tijdens de speeltijden steeds meer problemen voordeden zoals geweldpleging, pesterijen en intimidatie. Er waren ook te veel jongeren die door die problemen de schoolbanken vroegtijdig de rug toekeerden.

Hoe werkt het project? Nadat een lijst werd opgesteld van gedrag dat niet door de beugel kan, werd aan de leerlingen uitgelegd welk gedrag wel wenselijk is. Gedragen ze zich zoals het hoort, dan krijgen ze een armbandje. Het project start in januari 2018 en kan een vervolg krijgen op andere scholen.

Ontdek de winnaars