Olen

Hogere zorgkwaliteit dankzij slimme sensoren

Het lokale bestuur van Olen test slimme sensoren uit in woonzorgcentrum Zilverlinde. Zorgverleners kunnen zo sneller en preciezer reageren op noodsituaties. Op termijn moet het innovatieve systeem er ook voor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven.

De slimme sensoren zijn in staat om alle bewegingen in een kamer te monitoren. “Het systeem werkt met zones”, vertelt Jeroen Peeters, algemeen directeur lokaal bestuur Olen. “Blijft een bewoner bijvoorbeeld langer dan normaal in de badkamer, dan registreren de sensoren dat.”

“De slimme sensoren reageren ook op geluid, bijvoorbeeld wanneer de bewoner om hulp roept. Maar ook een verdacht geluid – bijvoorbeeld van een val – kan worden opgepikt. Wanneer de sensoren aangeven dat een bepaalde situatie kritiek zou kunnen zijn, en alleen tijdens zulke momenten, genereert de sensor een beeld. De betrokken verzorger krijgt dat livebeeld dan te zien op zijn smartphone.”

Op die manier schat de zorgverlener situaties vlotter in en bepaalt hij de prioriteiten: de meest acute situaties eerst. “Zo krikken we de kwaliteit van onze zorg op en winnen we kostbare tijd.”

Het intelligente systeem met sensoren zorgt voor gemoedsrust bij de oudere en zijn familie
Jeroen Peeters, algemeen directeur lokaal bestuur Olen

Iedereen slaapt gerust

De slimme sensoren nemen bovendien heel wat zorgen weg. Bewoners zijn niet altijd in staat om een noodknop in te drukken. En zorgverleners komen vaak 3 keer per nacht de kamer binnen om te controleren of alles in orde is. Dat is niet alleen tijdsintensief, het verstoort ook de nachtrust van de bewoner.

Jeroen Peeters: “Het systeem is volledig afgestemd op de noden van een bewoner. Is die bijvoorbeeld bedlegerig? Dan schakelen we alleen de geluidssensoren in, want de bewoner verlaat de ruimte niet.”

Privacy geen issue

Sensoren die beelden maken in privévertrekken? Kan dat volgens de privacywetgeving? “Privacy was onze eerste bezorgdheid”, vertelt Jeroen. “Daarom wonnen we advies in bij de Privacycommissie. Maar uiteindelijk bleken de camera’s geen drempel. Integendeel: de oudere en zijn familie voelen zich zo beter ondersteund. Bewoners ondertekenen wel een verklaring, waarmee ze bevestigen dat ze op voorhand zijn ingelicht over de werking van het systeem.”

Dankzij de sensoren krikken we de kwaliteit van onze zorg op en winnen we kostbare tijd in kritieke situaties
Jeroen Peeters, algemeen directeur lokaal bestuur Olen

Klaar voor de volgende fase

De pilootfase loopt bijna ten einde. “We maken momenteel het rapport op van de proef in Woonzorgcentrum Zilverlinde. Met wat we daaruit leren, kunnen we nagaan of we het project kunnen doortrekken naar de assistentiewoningen van het woonzorgcentrum, onze eigen bejaardenwoningen en later eventueel privéwoningen. Op die manier maken we het voor ouderen mogelijk om langer in hun eigen huis te verblijven”, besluit Jeroen Peeters.

Het project is een initiatief van het lokale bestuur van Olen, in samenwerking met Woonzorgcentrum Zilverlinde, de private partner Tivedo, de proeftuin LiCalab, en met subsidies van het zorginnovatiefonds van Provincie Antwerpen.

Ontdek de winnaars