Cerepharma

Iedereen goed in zijn vel

Sporters, rolstoelgebruikers, acute en chronische patiënten lopen een verhoogd risico op huidbeschadiging en (doorlig)wonden. Het ‘Smart Skin Protection’ project (een zalf om doorligwonden te behandelen) wil de levenskwaliteit van deze mensen verbeteren en de maatschappelijke kostprijs beperken door gerichte preventie en behandeling.

Pijn, beperkte mobiliteit, moeilijk functioneren, verhoogd risico op infecties… Het zijn slechts enkele van de problemen waarmee patiënten met huidbeschadiging en wonden kampen. Ook de maatschappij betaalt een hoge prijs voor het langdurig inzetten van zorgprofessionals en het gebruik van genees- en verbandmiddelen.

Deze problematiek vraagt om innovatieve preventieve maatregelen en behandelingstechnieken. Dit project wil het risico op wonden zo veel mogelijk beperken en een medisch hulpmiddel ontwikkelen om huidbeschadiging te voorkomen.

Ontdek de winnaars