iFlux

iFLUX levert sleutel tot efficiëntere bodemsanering

Als vervuilde gronden een nieuwe bestemming krijgen, moeten er eerst de nodige saneringswerken worden uitgevoerd. Dit zijn vaak complexe dossiers, waarbij de kosten hoog kunnen oplopen en de gevolgen voor milieu en maatschappij zwaar zijn. iFLUX ontwikkelde een meettechniek om de snelheid en richting van verontreiniging in grondwater in kaart te brengen.

Aan de hand van een gedetailleerd monitoringsplan worden op het terrein peilbuizen geplaatst waarin de iFLUX-samplers worden geïnstalleerd. Na labo-analyse en data interpretatie, levert dit een accuraat beeld van de ondergrondse waterstromen. Die kennis helpt bij het inschatten van het risico op vervuiling. Op basis daarvan kan de juiste saneringstechniek gekozen worden. Saneringsprojecten worden zo sneller en efficiënter afgehandeld waardoor de kostprijs sterk daalt.

iFLUX is een spin-off van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Universiteit Antwerpen.

Ontdek de winnaars