Een intelligente vinger aan de pols van de patiënt

AZ Maria Middelares

Een intelligente vinger aan de pols van de patiënt

AZ Maria Middelares Gent meet als eerste ziekenhuis in Europa binnenkort hartslag, bloeddruk en temperatuur bij risicopatiënten via een draagbare biosensor. Verpleegkundigen krijgen daardoor meer tijd voor zorgtaken.

Het Gentse AZ Maria Middelares is er de voorbije 5 jaar in geslaagd om het aantal reanimaties met 80% te verminderen. Elke patiënt wordt er opgevolgd via een zogenaamde Early Warning Score (EWS), die afwijkingen in onder meer de hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur vaststelt. Daardoor kan er reeds in een vroeg stadium van achteruitgang passende actie ondernomen worden.

“Naarmate de toestand van een patiënt verslechtert, wordt het meten van de EWS-score steeds arbeidsintensiever voor ons verpleegkundig personeel”, vertelt stafmedewerker Elisabeth Reusens. “De metingen dienen dan soms om het halfuur te gebeuren. Daarom zijn we in samenwerking met Philips Healthcare sinds vorige zomer gestart met dit pilootproject. Een kleefbare biosensor meet binnenkort bij risicopatiënten automatisch de EWS-parameters en stuurt die data door naar het elektronisch patiëntendossier.”

Automatisch alarmsysteem

De voordelen zijn legio: verpleegkundigen hebben meer tijd voor andere zorgtaken terwijl de patiënten nog altijd de juiste zorg ontvangen en risicopatiënten genieten een nog grotere veiligheid.

“Zodra de toestand van de patiënt achteruitgaat, gaat een alarm af op de mobiele telefoon van een verpleegkundige van het Rapid Response Team”, zegt Kurt Roesbeke, projectmedewerker Zorgondersteuning & Technologie. “Maar ook wanneer de waarden verbeteren en het risico voor de patiënt daalt, ontvangt een verpleegkundige daar een melding van.”

Wanneer de sensor straks over 4G-communicatie beschikt, kunnen we hart- en longpatiënten in hun thuissituatie monitoren
Kurt Roesbeke, projectmedewerker Zorgondersteuning & Technologie bij AZ Maria Middelares

De sensortechnologie is door de fabrikant ondertussen uitvoerig getest en goedgekeurd voor gebruik in de VS en Europa. Maar uiteraard wil het ziekenhuis volledig blind kunnen vertrouwen op de communicatie tussen de sensor en de eigen IT-infrastructuur.

“Momenteel zijn we onze interne informaticasystemen aan het afstemmen op de sensormetingen. Van zodra alles 101% perfect functioneert, en mogelijke valkuilen in kaart zijn gebracht, starten we met praktijktests”, vertelt Kurt Roesbeke.

Europese primeur

Vanaf april 2018 wil AZ Maria Middelares de eerste patiënten met de biosensor monitoren. Het zal het eerste Europese ziekenhuis zijn dat de sensoren gebruikt.

“Concreet zullen we een jaar lang ongeveer 400 sensoren in gebruik nemen en tussentijds evalueren. Als de resultaten even geweldig zijn als we nu verwachten, drijven we het aantal sensoren vanaf 2019 verder op. Als we in de toekomst kijken, zijn de mogelijkheden heel divers. Wanneer de sensor dan ook over 4G-communicatie beschikt, kan men gericht hart- en longpatiënten in hun thuissituatie opvolgen. Zo verminderen we ook het aantal ziekenhuisopnames”, aldus Kurt Roesbeke.

Ontdek de winnaars