Interactie versterkt medische vormingen

iris-Academy

Interactie versterkt medische vormingen

Spelprincipes maken de leeractiviteiten voor Brusselse ziekenhuismedewerkers aantrekkelijker, interactiever en meetbaarder. De verbeterde kennis van de zorg- en veiligheidsprocedures bij het verzorgend personeel leidt rechtstreeks tot een hogere zorgkwaliteit voor de patiënt.

Met de iris-Academy heeft het Brusselse ziekenhuisnetwerk Iris een online leerplatform voor zorgprofessionals ontwikkeld. “Voordien moesten we vaak gissen naar de resultaten en de impact van de klassieke vormingen als workshops, lezingen en presentaties”, vertelt Michiel Renier, coördinator iris-Academy.

“Het was vroeger nooit duidelijk wie precies wat begrepen had. Vandaag kunnen we de opgedane kennis van onze personeelsvormingen perfect meten. We nodigen het personeel uit deel te nemen aan een online module van de iris-Academy. Die doorlopen ze op hun tablet, smartphone of pc. Daarna zien we aan de hand van een score meteen wat ze goed en fout deden.”

Met Iris-Academy kunnen we 4 tot 5 keer meer personeelsleden per jaar certifiëren voor zorghandelingen
Michiel Renier, coördinator iris-Academy

Serious games

De modules zijn opgebouwd als leerrijke videospellen. Ze focussen onder meer op het zo veilig mogelijk uitvoeren van zorgtaken en –procedures, bijvoorbeeld bloedtransfusies, handhygiëne en de toediening van medicatie. De modules zijn interactief en situeren zich in een gesimuleerde werkomgeving: een ziekenhuiskamer, de inschrijvingsbalie of een dokterskabinet. Binnen die virtuele ruimte zoeken en duiden de cursisten fouten aan: een blikje cola bij een diabetespatiënt, een bed dat niet veilig is opgesteld of ze moeten de handelingen van een voorgeschreven veiligheidsprocedure in de juiste volgorde zetten.

1.292 personeelsleden doorliepen vorig jaar succesvol de module ‘transfusie en bloedveiligheid’ en verwierven hierdoor de nodige competenties. 75,6 procent van de deelnemers vindt dat de veiligheid van de patiënten is verhoogd na het volgen van de cursus.

Een bijkomend voordeel is dat elke medewerker de modules individueel en op zijn tempo doorloopt. “Lastige zoektochten naar één gezamenlijk agendamoment behoren tot het verleden”, zegt Michiel Renier. “Dankzij deze oplossing moeten we evenmin personeel uit ziekenhuisafdelingen naar externe vormingen sturen. Onze mensen zijn sowieso erg drukbezet. Deze manier van studeren is minder belastend en tijdrovend. Ook dat is een voordeel voor de patiënt.”

75,6 procent van de deelnemers vindt dat de veiligheid van de patiënten verhoogd is na het volgen van de cursus
Michiel Renier, coördinator iris-Academy

De toekomst

Binnenkort wil iris-Academy het leerplatform uitbreiden met extra in-house ontwikkelde studiemodules. Daarbij integreren we ook nieuwe technologie, besluit Michiel Renier. “We bekijken met ons ontwikkelingsteam, experts en coaches of we ook virtual reality kunnen inschakelen bij de vormingen. Dat maakt onze cursussen en situatiesimulaties allicht nog realistischer, dynamischer en aantrekkelijker.”

 

Ontdek de winnaars