Maison des sciences, de la vie et de la Terre

Interactief parcours promoot circulaire economie

Het ‘Maison des sciences, de la vie et de la terre’ ontwikkelt een interactief parcours rond circulaire economie. Dat gebeurt in een uitzonderlijk kader: het meer van Obourg. Dat bevindt zich op een oude industriële site die vandaag volledig in het teken staat van biodiversiteit. Die locatie wordt optimaal gebruikt door zoveel mogelijk linken te leggen tussen de circulaire economie en natuurbehoud.

Het interactieve parcours plaatst verschillende aspecten van de circulaire economie in de kijker: recyclage, zuinig omspringen met hulpbronnen, duurzame ontwikkeling,…. Concrete voorbeelden en interactieve illustraties zetten het geheel kracht bij. Aan het leven van afval na sorteren wordt bijzondere aandacht besteed. Het project is wetenschappelijk én ludiek en richt zich zowel tot kinderen als tot volwassenen. Het project ontving 92.000 euro aan sponsoring en subsidies.

Ontdek de winnaars