Inwoners dromen luidop over de toekomst van hun gemeente

Oostkamp 2030

Inwoners dromen luidop over de toekomst van hun gemeente

Sinds 2017 hanteert de gemeente Oostkamp een ambitieuze nieuwe visie als leidraad bij al haar beslissingen: Oostkamp 2030. De inwoners dachten die visie volledig mee uit. Verbondenheid, betrokkenheid & toegankelijkheid zijn de kernwoorden van het project.

De maatschappij verandert in ijltempo. En gemeentes mogen niet achterblijven, zo redeneerde men in Oostkamp. “We lieten in 2016 experten en inwoners aan het woord”, zegt Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp. “Op basis daarvan werkten we onze nieuwe visie uit. Zo blijven we de toekomst een stap voor.”

Samen dromen

Hoe ging de gemeente te werk? Het lokale bestuur organiseerde een zogenaamde droomavond. 250 Oostkampenaars staken er de koppen bij elkaar en kwamen met ideeën om de CO2-uitstoot te verminderen, om meer ruimte te creëren voor groen en om duurzaamheid centraal te stellen in elk gemeentelijk project.

Ook een enquête leverde waardevolle pistes op. De gemeente Oostkamp hield een steekproef bij 300 inwoners. “Hoe verbinden we mensen in een wereld die steeds meer digitaal wordt? Hoe motiveren we inwoners om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de maatschappij? Cruciale vragen, waarvoor we via de rondvraag oplossingen vonden. Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van meer ontmoetingsmogelijkheden in de verschillende buurten”, vertelt Jan de Keyser. “Er zijn zelfs veel mensen die op eigen houtje projecten opstarten, zoals het Kruimelcafé, een positief alternatief voor het systematisch weggooien van voedsel. Onze inwoners zijn echt geëngageerd.”

De gemeente nam ook experts in de arm. Zij droegen hun steentje bij met een objectieve, vernieuwende kijk op ruimtelijke ordening.

250 mensen staken de koppen bij elkaar en kwamen met ideeën om onder andere de CO2-uitstoot te verminderen
Jan de Keyser, burgemeester Oostkamp

Ruimte, duurzaamheid en verbinding

De gebundelde input van inwoners en experts vormde de basis van Oostkamp 2030. “De centrale vraag van de visie luidt: hoe willen we dat Oostkamp eruitziet in 2030? Oostkamp 2030 focust op 3 domeinen die je niet van elkaar kunt loskoppelen: ruimte, duurzaamheid en sociale verbinding. Verbondenheid, toegankelijkheid en betrokkenheid vormen de rode draad doorheen de volledige visie.”

Jan de Keyser licht dat toe met een voorbeeld: “Stel: we willen een plein heraanleggen. Dan zijn we natuurlijk met ruimtelijke ordening bezig. Maar we willen ook dat mensen elkaar op dat plein kunnen ontmoeten en dat de dorpskern tot leven komt. En tegelijkertijd benutten we de kans om het centrum groener en leefbaarder te maken.”

Denken op lange termijn, over legislaturen heen, is voor een middelgrote gemeente zoals Oostkamp erg vernieuwend
Jan de Keyser, burgemeester Oostkamp

Consequent bestuur op lange termijn

“Voor bedrijven is een businessplan evident, bij lokale overheden is dat niet zo. Denken op lange termijn, over legislaturen heen, is voor een middelgrote gemeente zoals Oostkamp erg vernieuwend.”

Sinds 2017 toetst de gemeente dan ook elke beslissing af aan Oostkamp 2030. “Op die manier overstijgen we de korte termijn en de politieke campagnevoering, en denken we pas echt vooruit. We gaan op zoek naar creatieve oplossingen om inwoners meer levenskwaliteit te geven. Ik kan die benadering alleen maar aanbevelen aan andere besturen”, besluit Jan de Keyser.

 

Ontdek de winnaars