IEP herintegreert maatschappelijk kwetsbare jongeren

Universiteit Antwerpen

IEP herintegreert maatschappelijk kwetsbare jongeren

Maatschappelijk kwetsbare jongeren krijgen een economisch zinvolle toekomst dankzij de geïntegreerde methodiek die ontstond bij het proefproject Inclusieve Economische Participatie (IEP) in Mechelen. Na een evaluatie in juli kunnen ook andere steden en organisaties de methodiek inzetten.

Inclusieve Economische Participatie (IEP) is een innovatieproject dat focust op de economische herintegratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren vertelt promotor Nathalie Vallet van de Universiteit Antwerpen.

Centrale hub

“Onze methodiek betekent een meerwaarde in vergelijking tot het huidige aanbod. Bestaande voorzieningen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren liggen verspreid doorheen de stad. Opleidingen zitten op locatie A, arbeidsmarktbegeleiding op locatie B, aangepaste huisvesting op locatie C, enzovoort. De doelgroep ervaart dit als een drempel om haar kwetsbare positie snel en gepast te verbeteren. Een geografisch geconcentreerd aanbod van dienstverleners die zowel tegemoetkomt aan hun noden als die van de consument én aan die van de producent, getuigt van een meer holistische en doeltreffende aanpak. Dat gebeurt in het Busleyden Atheneum in Mechelen.”

Jongeren kunnen weer in zichzelf en hun dromen en ambities geloven
Nathalie Vallet, promotor Universiteit Antwerpen

Gelijkwaardig en respectvol

“Een tweede verschil bestaat erin dat we elke jongere individueel begeleiden, wat hem of haar versterkt. We keren de hiërarchie vanuit de hulpverlener naar de cliënt om. Hierdoor ontstaat een unieke band van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Vooral onze partners Arktos en Emino zorgen hiervoor.”

“We zetten voorts tegelijk in op het psychosociale zelfbeeld, de maatschappelijke kracht en de economische zelfredzaamheid van de jongeren. Wie een baan vindt en toegang krijgt tot gepaste diensten en producten kan volwaardig participeren in de maatschappij”, zegt Vallet.

“Gegeven de toekomstige noden van onze samenleving richten we ons bij de herintegratie op een aantal zorgsectoren, waaronder duurzame horeca, klusjesdiensten in de buurt, circulaire economie en de bouw van service-websites voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Daarvoor werken we naast Arktos en EMINO samen met de Groep Intro, het Zorgbedrijf Rivierenland, de VDAB en de stad Mechelen.”

Een gecentraliseerd dienstenknooppunt is onmisbaar voor kwetsbare burgers op zoek naar verankering
Nathalie Vallet, promotor Universiteit Antwerpen

Unieke aanpak, unieke locatie

De IEP-locatie is niet zomaar een gebouw, maar een ruimte die de jongeren zich mogen toe-eigenen. Ook dat is onmisbaar voor het succes van het project. De participatie- en motivatiegraad van de jongeren stijgt als ze de IEP-site ook ruimtelijk kunnen vormgeven. “Die aanpak is nieuw. En daar moesten sommige partners in het begin even aan wennen. Volgens ons kunnen de jongeren met deze aanpak weer in zichzelf en hun dromen en ambities geloven.”

Na afloop van het proefproject volgt een grondige evaluatie. Daarna is het de bedoeling dat ook andere organisaties en steden de ontwikkelde methodiek kunnen gebruiken.

Ontdek de winnaars