OCMW Oudenaarde

Kansenpas biedt toegang tot ontspanning, sport en cultuur

Elk kind moet toegang krijgen tot sociale, culturele en sportieve activiteiten in zijn gemeente. Daarom voerde het OCMW van Oudenaarde 10 jaar geleden de Kansenpas of OK-pas in.

De pas maakt het stedelijk zwembad, het cultureel centrum, sportclubs, jeugdverenigingen, jongerenkampen en schooluitstappen bereikbaar voor jongeren uit kansarme gezinnen. Zij betalen slechts een kwart van de prijs. Een ander kwart wordt betaald door de betrokken vereniging of school. De rest wordt bijgepast door het OCMW.

Alle scholen in Oudenaarde nemen deel aan het project. En ook enkele scholen daarbuiten, waar kinderen uit Oudenaarde school lopen, doen mee en gaan zo de strijd aan tegen (kinder)armoede.

Het aantal uitgereikte OK-passen groeide sinds de invoering in 2008 van 192 naar 1.430 in 2016. Via dit initiatief werden vorig jaar 558 gezinnen bereikt met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Dat komt overeen met 4,6% van de totale bevolking van Oudenaarde.

Ontdek de winnaars